Dalsze informacje

Powrót do Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

To wcale nie aż takie trudne: części egzaminu

Egzamin Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 składa się z modułów Czytanie, Słuchanie, Pisanie i Mówienie (ustny egzamin grupowy).
Egzamin przeprowadzany i oceniany jest tak samo na całym świecie.
 

Czytanie

Zdający czytają np. krótkie notatki, drobne ogłoszenia, tabliczki informacyjne lub wywieszki i rozwiązują związane z nimi zadania.

Czas trwania: 25 minut

Pisanie

Zdający wypełniają proste formularze i piszą krótki prywatny tekst dotyczący codziennej sytuacji.

Czas trwania: 20 minut

Słuchanie

Zdający słuchają krótkich rozmów z zakresu codziennych sytuacji, prywatnych wiadomości telefonicznych lub komunikatów nadawanych w miejscach publicznych przez głośniki i rozwiązują związane z nimi zadania.

Czas trwania: ok. 20 minut

Mówienie

Zdający przedstawiają się grupie, a następnie formułują pytania dotyczące codziennych sytuacji i odpowiadają na takie pytania oraz proszą kogoś z grupy o coś.

Czas trwania: 15 minut

Wymagania

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych.

Do egzaminów Goethe-Institut mogą podchodzić wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wiek czy posiadanie niemieckiego obywatelstwa.
  • Zaleca się, aby do egzaminu Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 podchodziły osoby w wieku powyżej 16 lat.
  • Egzamin Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 potwierdza umiejętności językowe na pierwszym poziomie (A1) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
  • Aby osiągnąć ten poziom, potrzebnych jest – w zależności od nabytych wcześniej umiejętności – od 80 do 200 godzin lekcyjnych po 45 minut.