Na skróty:

Przejdź bezpośrednio do treści (Alt 1)Przejdź bezpośrednio do podmenu (Alt 3)Przejdź bezpośrednio do menu głownego (Alt 2)

Kontakt i informacje
Warszawa

drei Personen sitzen vor einem Fenster, die mittlere Person hat einen weißen Laptop, alle drei schauen auf den Bildschirm und lächeln. Foto (Ausschnitt): Goethe-Institut/Sonja Tobias

Biuro kursów

Czy już wiesz, na jaki kurs się zapisać? Potrzebujesz dodatkowych informacji? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
 


Kontakt

Goethe-Institut Warschau
ul. Chmielna 13A
Tel. +48 22 505 9042
kurs-warszawa@goethe.de

Dostępność Biura Kursów

poniedziałek–środa:    09.00-18.00  
czwartek:                     09.00-17.00  (tel. 09.00-18.00)
piątek:                          09.00-16.00 

 

Informacje ogólne

Zapisy na kursy odbywają się przez naszą stronę internetową (Webshop). Ustawienie odpowiednich filtrów ułatwi znalezienie właściwego kursu. 
W dalszym ciągu możliwe jest zapisanie się na kurs przez Biuro Kursów (kurs-warschau@goethe.de, tel. 22 505 90 42)

Po zapisaniu się na kurs otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie. Prosimy o dokonanie płatności w ciągu 3 dni na rachunek 41 1140 1010 0000 5464 2000 1003, który podany jest także na potwierdzeniu rezerwacji.
Jeśli do rozpoczęcia kursu pozostało mniej niż tydzień, prosimy o niezwłoczne dokonanie wpłaty.

Brak opłaty wniesionej w tym terminie rozumiemy jako rezygnację z kursu. W takim przypadku rezerwacja miejsca w kursie zostanie automatycznie skasowana z naszego systemu bez osobnego powiadomienia.
 
Jeśli za kurs płaci osoba trzecia, np. firma, prosimy o zapisanie się na kurs bezpośrednio w Biurze Kursów i podanie danych płatnika w tym samym dniu.
Ze względów proceduralnych Goethe-Institut może wystawić fakturę wyłącznie na płatnika usługi. Płatności musi dokonać płatnik (firma). Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i przesłana drogą elektroniczną.
Test poziomujący pozwala precyzyjnie określić, na jakim poziomie językowym się Państwo znajdują i dobrać odpowiedni kurs.
Test składa się z części pisemnej (online) oraz ustnej przeprowadzanej telefonicznie lub online (w przypadku dzieci i młodzieży).

Za przeprowadzenie testu nie pobieramy opłaty.

Krok 1
Prosimy o dokonanie zgłoszenia na test poziomujący na naszej stronie internetowej

Krok 2
Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczne powiadomienie zawierające link oraz kod dostępu do pisemnej części testu poziomującego.
Prosimy o wykonanie testu. Jego wynik jest automatycznie przekazywany do Goethe-Institut.

Krok 3
Kiedy otrzymamy z systemu wynik testu poziomującego, prześlemy Państwu mailem link prowadzący do formularza online, przez który dokonają Państwo wyboru terminu testu ustnego.
Wyboru terminu części ustnej prosimy dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem testu.

Na podstawie przeprowadzonego u nas testu poziomującego możemy wystawić oficjalne zaświadczenie o znajomości języka (koszt: 150,- PLN).
Obecnie nie prowadzimy testów poziomujących dla dzieci i młodzieży. Kolejne testy będą przeprowadzane na początku września 2022.

GRUPOWE KURSY ONLINE - czerwiec – sierpień

Termin: 
27.06.-26.08.22
Zapisy: 
16.06.-23.06.22

Kursy superintensywne – lipiec

Termin: 
04.07.-22.07.22
Zapisy: 
20.06.-30.06.22

Kursy superintensywne – sierpień

Termin: 
16.08.-02.09.22
Zapisy: 
11.07.-27.07.22

Kursy superintensywne – wrzesień

Termin: 
05.09.-23.09.22
Zapisy: 
22.08.-01.09.22

przez stronę internetową
bezpośrednio w Biurze Kursów: tel. +48 22 5059042
lub poprzez kontakt mailowy: kurs-warschau@goethe.de

 
W semestrze letnim 2022 dniami wolnymi od zajęć są:
 • 15.-20.04.2022
 • 02.-03.05.2022
 • 16.06.2022
W semestrze letnim 2022 (z wyjątkiem dni wolnych od zajęć) Goethe-Institut w Warszawie oferuje dla swoich kursantów oraz dla wszystkich uczących się języka niemieckiego bezpłatne konsultacje dotyczące kursów i egzaminów.
Udział w konsultacjach możliwy po umówieniu się drogą mailową z lektorką na konkretny termin spotkania (zgłoszenia do dnia poprzedzającego konsultacje). Konsultacje odbywają się w komunikatorze Zoom.
Lektorka TErmin Kontakt
Dr. Anna Mielniczuk środy 17.00 – 18.00 Anna.Mielniczuk@goethe.de
Małgorzata Konopacka piątki 19.30 – 20.30 Malgorzata.Konopacka@goethe.de
Zasady i organizacja kursów w czasie Covid

Szanowni Państwo,

nasza oferta w semestrze letnim 2022 zawiera zarówno kursy zdalne za pośrednictwem komunikatora Zoom jak i stacjonarne.

Plan zajęć naszych kursów stacjonarnych jest ułożony tak, aby do minimum ograniczyć ryzyko infekcji.

Dla Państwa bezpieczeństwa wprowadziliśmy następujące zasady:
 1. Aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, osoby wchodzące do Instytutu zostaną poddane automatycznemu pomiarowi temperatury. Osoby chore (nawet lekko przeziębione) lub z gorączką nie będą mogły wejść do Instytutu.
 2. Rozmieszczenie miejsc siedzących w salach zapewni zachowanie wymaganej odległości 1,5 m, a maksymalna liczba osób w grupie zostanie odpowiednio zredukowana.
 3. Zalecamy noszenie masek na terenie całego Instytutu. 
 4. W przypadku grup mających zajęcia w soboty przerwy będą odbywać się o różnych porach, aby zredukować liczbę osób przebywających na korytarzu oraz w toaletach.
 5. W czasie przerw oraz między kursami pomieszczenia będą porządnie wietrzone. 
 6. Na parterze, w toaletach oraz w każdej z sal znajdują się środki do dezynfekcji rąk.
 7. Stoły w salach lekcyjnych będą dezynfekowane po każdych zajęciach.
 8. Prosimy o przychodzenie na zajęcia najwcześniej 10 min. przed rozpoczęciem kursu, aby liczba osób przebywających w korytarzach oraz toaletach była jak najmniejsza.
 9. Do rodziców kierujemy prośbę, aby oczekiwali na dzieci poza terenem Instytutu.
 10. Prosimy Państwa, aby niezwłocznie informowali nas Państwo o wszelkich wiadomych przypadkach kontaktu z osobami zakażonymi.
 11. W przypadku zaostrzenia przepisów w związku z Covid 19 także kursy stacjonarne będą się odbywały jedynie w formie zdalnej przez komunikator internetowy.
 12. Jeśli któraś z osób uczestniczących w kursie (nauczycielka/nauczyciel lub kursantka/ kursant) byłaby zainfekowana Covid 19, zajęcia w tej grupie dla zachowania bezpieczeństwa będą odbywały się przez okres jednego tygodnia w formie zdalnej przez komunikator internetowy.
Dziękujemy za zrozumienie oraz liczymy na Państwa odpowiedzialną współpracę.
Uczestników kursów standardowych (stacjonarnych lub przez Zoom) oraz kursów dla dzieci i młodzieży prosimy o samodzielny zakup podręcznika i książki ćwiczeń (cena kursu ich nie obejmuje).
Informacje na temat podręcznika potrzebnego na danym kursie dostępne są poniżej:
Podręczniki można zakupić z 15% zniżką w księgarniach:
 • Bookland: Al. Jerozolimskie 55
 • Bookland: ul. Kredytowa 2
 • POLANGLO: Pl. Wilsona 4 lok.109
oraz w księgarni online wydawnictwa Hueber z oferty dla studentów i uczestników kursów
z rabatem 20% przy skorzystaniu z kodu: HIGWAW

W Grupowych Kursach Online (Deutsch Online-Gruppenkurs, DOGR) wszystkie materiały znajdują się na naszej platformie e-learningowej. Do tego kursu nie potrzebują Państwo podręcznika.

Ogólne Warunki Uczestnictwa
w kursach językowych
prowadzonych przez
Goethe-Institut w Warszawie
Stan na dz. 20.12.2021

1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Uczestnictwa
1.1  Ogólne Warunki Uczestnictwa dotyczą wszystkich kursów semestralnych, intensywnych i superintensywnych w Goethe-Institut w Warszawie.
1.2  Ogólne Warunki Uczestnictwa są dostępne w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa, o czym Kursant jest informowany przy zapisie na kurs. Kursant wnosząc opłatę za kurs zawiera z Goethe-Institut w Warszawie Umowę o przeprowadzenie kursu (zwaną dalej: Umową) i potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
 
2. Warunek podstawowy
Osoby chcące uczestniczyć w kursach językowych w Goethe-Institut w Warszawie muszą mieć ukończone16 lat. Nie dotyczy to kursów dla dzieci i młodzieży – w tym wypadku wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
 
3. Ceny
3.1  Informacje o cenach obowiązujących w momencie zapisów znajdują się w aktualnym cenniku znajdującym się w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa.
3.2 Przy zmianie grupy nie pobiera się żadnej opłaty manipulacyjnej.
3.3 Uiszczona opłata za kurs uprawnia do bezpłatnego korzystania z biblioteki Goethe-Institut w Warszawie oraz elektronicznego dziennika internetowego. Opłata za kurs upoważnia również do korzystania z bezpłatnych konsultacji z lektorami.
3.4 Opłata za kurs nie obejmuje kosztów podręcznika i egzaminu.
 
Warunki płatności
4.1  Opłatę za kurs należy uiścić jednorazowo w terminie podanym na potwierdzeniu rezerwacji – przelewem na wskazany rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie lub kartą płatniczą w Biurze Kursów Goethe-Institut w Warszawie, zgodnie z informacją na potwierdzeniu rezerwacji.
Tylko terminowa wpłata gwarantuje miejsce w kursie.
4.2 Opłatę za kurs uważa się za wniesioną z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie.
 
5. Rozwiązanie Umowy
5.1  Kursant może odstąpić od Umowy najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień trwania kursu. W takim wypadku Kursantowi zwracana jest opłata za kurs w całości.
5.2 Od pierwszego dnia kursu Kursant może wypowiedzieć Umowę na piśmie. W przypadku kursów intensywnych i superintensywnych wypowiedzenie Umowy jest możliwe tylko z ważnych powodów.
Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:
a) w przypadku kursów semestralnych: cztery tygodnie, w których odbywają się zajęcia, ze skutkiem na koniec tygodnia,
b) w przypadku kursów intensywnych i superintensywnych: od dnia złożenia wypowiedzenia do końca tygodnia, w którym to wypowiedzenie zostało złożone,
c) w przypadku grupowych kursów online: od dnia złożenia wypowiedzenia do końca tygodnia, w którym to wypowiedzenie zostało złożone.
5.3 W przypadku wypowiedzenia Umowy Kursantowi zwracane są opłaty za godziny lekcyjne przypadające po upływie okresu wypowiedzenia.
5.4 W przypadku, gdy grupa kursu standardowego liczy mniej niż 8 Kursantów, Goethe-Institut w Warszawie zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu w terminie do 7 dni od planowanego rozpoczęcia kursu lub zaoferowania go w postaci kursu z mniejszą liczbą Uczestników i zmniejszoną liczbą godzin lekcyjnych w niezmienionej cenie. W przypadku rozwiązania kursu opłata za kurs zostanie zwrócona w całości. W obu przypadkach przysługuje Kursantom także możliwość przejścia do innej grupy, o ile są w niej wolne miejsca.
 
6. Przydział do grupy / liczebność grup
6.1  Przydział do grupy na danym poziomie dokonywany jest na podstawie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik części ustnej i pisemnej testu kwalifikacyjnego w Goethe-Institut lub Centrum egzaminacyjnym Goethe-Institut, certyfikat Goethe-Institut).
6.2 Grupy kursów standardowych w Goethe-Institut w Warszawie liczą maksymalnie 12 osób, a w wyjątkowych przypadkach maksymalnie 14 osób. Minimalna liczba uczestników kursu wynosi 8 osób.
6.3 Maksymalna liczba uczestników w przypadku kursów dla dzieci i młodzieży wynosi 10 osób.
6.4 Goethe-Institut w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników danego kursu jak również możliwość zmiany trybu zajęć danego kursu ze stacjonarnego na online, o ile okaże się to konieczne ze względu na zarządzenia władz lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa Kursantom oraz pracownikom Goethe-Institut.
 
7. Udział w zajęciach
7.1  Uczestnicy kursów Goethe-Institut w Warszawie zobowiązują się do respektowania zasad kultury oraz norm współżycia społecznego.
7.2 Nie jest możliwy udział w zajęciach innej grupy, niż tej, do której Kursant został zapisany.
 
8. Hospitacje
W ramach kursu przeprowadzane są przez Kierownictwo Działu Językowego hospitacje mające na celu utrzymanie wysokiej jakości zajęć.
 
9. Zaświadczenie ukończenia kursu
Na zakończenie każdy Kursant otrzymuje na życzenie zaświadczenie ukończenia kursu z informacją o osiągniętych wynikach (na podstawie testów oraz wypowiedzi ustnych i pisemnych) określonych w następujący sposób: ukończył/a kurs z wynikiem bardzo dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem zadowalającym. Brak oceny słownej oznacza, brak promocji na następny poziom. Do uczestnictwa w kursie następnego stopnia uprawnia tylko zaświadczenie ukończenia kursu z wynikiem bardzo dobrym, dobrym lub zadowalającym.

10. Zakres odpowiedzialności Goethe-Institut w Warszawie/okoliczności spowodowane siłą wyższą
Odpowiedzialność Goethe-Institut w Warszawie i jego pracowników ogranicza się do przypadków działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. Goethe-Institut w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze świadczeń spowodowane działaniem siły wyższej takiej jak np. klęski żywiołowe, pożar, powódź, wojna, zarządzenie władz i wszelkie inne okoliczności pozostające poza kontrolą obu stron Umowy.
 
11. Skargi, zażalenia
Skargi i zażalenia należy składać w Biurze Kursów w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie. Na złożone na piśmie skargi i zażalenia odpowiedzi udziela Kierownictwo Działu Kursów i Egzaminów w formie pisemnej w ciągu 14 dni.
 
12. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Uczestnictwa
12.1   Goethe-Institut w Warszawie ma prawo zmienić niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Goethe-Institut w Warszawie. Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia Kursantom zmienionego Regulaminu.
12.2   Niniejsze postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem 03.01.2022 r.

Goethe-Institut e.V. jako usługodawca (w szczególności kursów stacjonarnych i zaocznych oraz egzaminów) jest administratorem danych osobowych uczestników kursów i egzaminów w znaczeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) UE oraz niemieckich ustaw o ochronie danych osobowych, w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności

Oferta kursów

Opis kursu:
Grupowe kursy online
to pełnowartościowe kursy, które odbywają się w 100% na naszej platformie e-learningowej, bez podręczników drukowanych. Uczestnicy rozwiązują na platformie różnorodne zadania. Około 70% z nich stanowią zadania wymagające samodzielnej pracy. Ponadto należy opracować zadania do wykonania w grupie oraz zadania do przsłania lektorowi (w tym zadania na mówienie). Uczestnicy kursu pracują nad tymi zadaniami indywidualnie lub w grupie. Ćwiczone są wszystkie umiejętności: czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie (3-4 zadania na mówienie lub ćwiczenia wymowy w każdym rozdziale). Ponadto na każdym poziomie odbywają się 3-4 spotkania online.

Nad uczestnikami przez cały czas czuwa lektor, który monitoruje ich pracę, udziela informacji zwrotnych, pilnuje, by uczestnicy regularnie rozwiązywali zadania, oraz prowadzi spotkania online.

Przykładowy rozdział A1Przykładowy rozdział A2

Termin:
27.06.-26.08.2022

Czas trwania:
9 Wochen

Format: 
Kurs online w całości na platformie e-learningowej Goethe-Institut

Podręcznik:
Kurs odbywa się bez podręcznika w formie papierowej. Wszystkie materiały na platformie e-learningowej Goethe-Institut
Przykładowe rozdziały: A1 Start, A1, A2

Cena:
1450,00 PLN (1370,00 PLN dla aktualnych Kursantów Goethe-Instituts w Warszawie)

Zapisy:
16.06.-23.06.2022 

przez stronę internetową
bezpośrednio w biurze kursów: Tel. +48 22 5059042
lub mailem: kurs-warschau@goethe.de
 
Termin:
04.07.-22.07.22

Grupy:
A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2
 • godz. 09.00-12.15 - zajęcia stacjonarne (Chmielna 13A, Goethe-Institut w Warszawie)
 • godz. 17.45-21.00 - zajęcia online przez Zoom
W przypadku zapotrzebowania na inne poziomy prosimy o kontakt z  Biurem Kursów.

Czas trwania:
3 tygodnie, 60 godz. lekcyjnych po 45 min., 4 godz. lekcyjne dziennie

Format kursu: 
Kursy Online (Zoom)/kursy stacjonarne

Cena kursu:
1650,00 PLN (1490,00 PLN dla Kursantów Goethe-Institut w Warszawie)

Zapisy:
20.06.-30.06.22

przez stronę internetową
bezpośrednio w Biurze Kursów: Tel. +48 22 5059042
lub mailowo pod: kurs-warschau@goethe.de
 
Termin:
16.08.-02.09.22, 9.00-12.15 lub 17.45-21.00
W związku z dniem świątecznym 15.08 w pierwszym tygodniu kurs odbędzie się w sobotę, 20.08.

Grupy:
A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2
 • godz. 09.00-12.15 - zajęcia stacjonarne (Chmielna 13A, Goethe-Institut w Warszawie)
 • godz. 17.45-21.00 - zajęcia online przez Zoom
W przypadku zapotrzebowania na inne poziomy prosimy o kontakt z  Biurem Kursów.

Czas trwania:
3 tygodnie, 60 godz. lekcyjnych po 45 min., 4 godz. lekcyjne dziennie

Format kursu: 
Kursy Online (Zoom)/kursy stacjonarne

Cena kursu:
1650,00 PLN (1490,00 PLN dla Kursantów Goethe-Institut w Warszawie)

Zapisy:
11.07.-27.07.22

przez stronę internetową
bezpośrednio w Biurze Kursów: Tel. +48 22 5059042
lub mailowo pod: kurs-warschau@goethe.de
 
Termin:
05.09.-23.09.22

Grupy:
A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2
 • godz. 09.00-12.15 - zajęcia stacjonarne (Chmielna 13A, Goethe-Institut w Warszawie)
 • godz. 17.45-21.00 - zajęcia online przez Zoom
W przypadku zapotrzebowania na inne poziomy prosimy o kontakt z  Biurem Kursów.

Czas trwania:
3 tygodnie, 60 godz. lekcyjnych po 45 min., 4 godz. lekcyjne dziennie

Format kursu: 
Kursy Online (Zoom)/kursy stacjonarne

Cena kursu:
1650,00 PLN (1490,00 PLN dla Kursantów Goethe-Institut w Warszawie)

Zapisy:
22.08.-01.09.22

przez stronę internetową
bezpośrednio w Biurze Kursów: Tel. +48 22 5059042
lub mailowo pod: kurs-warschau@goethe.de
 

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli biorą Państwo udział w kursie zdalnym przez komunikator Zoom, link do kursu znajdą Państwo na naszej platformie e-learningowej na pierwszej stronie swojego kursu.
Niektóre treści publikowane online przez Goethe-Institut, np. korzystanie z platformy e-learningowej, wymagają rejestracji w portalu MyGoethe.de. Jak tego dokonać, pokazuje krótki film oraz instrukcje w formie plików pdf w języku oraz
Swój numer klienta znajdą Państwo na pierwszej stronie potwierdzenia rezerwacji miejsca w kursie, które otrzymali Państwo drogą mailową po zapisaniu się na kurs przez stronę internetową lub w naszym Biurze Kursów.
Państwa kurs będzie widoczny najpóźniej na dzień przed pierwszym spotkaniem
- na platformie e-learningowej Goethe-Institut: https://lernen.goethe.de na pierwszej stronie oraz
- w Państwa profilu w portalu Goethe-Institut „MyGoethe.de”: https://my.goethe.de w punkcie „Kursy”.
Dane do logowania są takie same dla obu stron.

Dostęp do kursu na platformie e-learningowej pozostanie aktywny przez 4 miesiące po zakończeniu kursu.
Kursy Nowi kursanci Aktualni kursanci
Standardowe, intensywne, superintensywne, 60 godz. lekcyjnych* 1650 PLN 1490 PLN
Konwersacje, 30 godz. lekcyjnych* 825 PLN 745 PLN
Kursy dla dzieci i młodzieży, 30 godz. lekcyjnych* 965 PLN 880 PLN
Kursy przygotowujące do matury, 44 godz. lekcyjne* 1380 PLN 1220 PLN
Grupowe Kursy Online, 9 tygodni 1450 PLN 1370 PLN
* 1 godz. lekcyjna = 45min.
Prosimy o dokonywanie opłat za kursy w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji miejsca. Brak opłaty wniesionej w tym terminie rozumiemy jako rezygnację z kursu. W takim przypadku rezerwacja miejsca w kursie zostanie automatycznie skasowana z naszego systemu bez osobnego powiadomienia.
 
Prosimy o dokonanie wpłaty przelewem na rachunek 41 1140 1010 0000 5464 2000 1003 .
Aktualna i kolejna oferta kursów znajduje się w naszym sklepie internetowym (Webshop) oraz na niniejszej stronie, powyżej w punkcie Oferta kursów.
Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy telefonicznie pod numerem +48225059042. Ze względu na wysokie zainteresowanie naszą ofertą może się zdarzyć, że linie telefoniczne będą przeciążone. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy: kurs-warschau@goethe.de
 • semestr zimowy: październik - luty
 • semestr letni: marzec - koniec czerwca
 • kursy superintensywne: w lipcu, sierpniu, wrześniu, lutym
Oferujemy różne rodzaje kursów, podczas których zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu albo jeszcze częściej.
Nasza oferta obejmuje kursy na wszystkich poziomach językowych: dla początkujących (A1), zaawansowanych (B1-B2) oraz osób o bardzo wysokim poziomie znajomości języka niemieckiego (C1-C2). Ponadto oferujemy różnorodne kursy specjalistyczne.

Poziomy biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 
Tak. Osoby, który kontynuują naukę, zapraszamy do udziału w teście poziomującym. Test jest bezpłatny. Prosimy o zapisanie się na test przez naszą stronę internetową (Webshop).
 
Zmiana kursu jest możliwa pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca. Pytania o możliwość zmiany kursu prosimy kierować do Biura Kursów (kurs-warschau@goethe.de, tel.: 22 505 90 42).

 
Niestety nie zawsze jest to możliwe, ponieważ wymagana jest minimalna liczba uczestników kursu. To minimum zależy również od rodzaju kursu. Ponadto inne przyczyny organizacyjne mogą spowodować odwołanie kursu.
Wyślemy stosowną informację, jeśli już opłacony kurs będzie musiał zostać odwołany przed jego rozpoczęciem. Wówczas postaramy się zaproponować alternatywne rozwiązanie lub zwrócimy opłatę za kurs.

 
Uczestników kursów standardowych (stacjonarnych oraz przez Zoom) i kursów dla dzieci i młodzieży prosimy o samodzielny zakup podręcznika oraz książki ćwiczeń (cena kursu ich nie obejmuje).
Informacje na temat podręcznika potrzebnego na danym kursie dostępne są poniżej:
Podręczniki można zakupić z 15% zniżką w księgarniach:
 • Bookland: Al. Jerozolimskie 55
 • Bookland: ul. Kredytowa 2
 • POLANGLO: Pl. Wilsona 4 lok.109

lub w księgarni online wydawnictwa Hueber z oferty dla studentów i uczestników kursów
z rabatem 20% przy skorzystaniu z kodu: HIGWAW

Materiały dodatkowe udostępniane są przez lektorów nieodpłatnie - z reguły w formie cyfrowej, w wirtualnej sali lekcyjnej danego kursu. Dane dostępowe otrzymają Państwo przed rozpoczęciem kursu.

Grupowych Kursach Online (Deutsch Online-Gruppenkurs, DOGR) wszystkie materiały znajdują się na naszej platformie e-learningowej. Do tego kursu nie potrzebują Państwo podręcznika.
Goethe-Institut w Warszawie przeprowadza trzy sesje egzaminacyjne: w lutym i czerwcu w tygodniu następującym po zakończeniu semestru oraz we wrześniu. Inne terminy i miasta dostępne są w ofercie naszych Licencjonowanych Centrów Egzaminacyjnych w całej Polsce.
 • Informacje dotyczące poszczególnych egzaminów Goethe-Institut w Warszawie znajdują się na stronie www.goethe.de/warszawa/egzaminy.
 • Terminy egzaminów, zasady płatności oraz ofeta naszych Licencjonowanych Centrów Egzaminacyjnych na terenie Polski dostępne są na stronie Terminy i zgłoszenia.
 • Aktualne ceny egzaminów prezentujemy na stronie Ceny egzaminów.
Prosimy o dokonywanie zapisów na egzaminy przez naszą stronę internetową zawierającą ofertę egzaminów Goethe-Institut w Warszawie.
Należy wybrać właściwy egzamin, a następnie skorzystać z okienka umożliwiającego zapisy online w połowie strony z opisem danego egzaminu.
Aktualny cennik egzaminów prezentujemy na stronie Ceny egzaminów.