Egzaminy dla osób od 16 roku życia
Goethe-Institut w Warszawie

Termin: czerwiec 2024
Zgłoszenia:  od 21.05.2024 do 22.05.2024

Prosimy o niewpłacanie kwot za egzamin przed otrzymaniem potwierdzenia rezerwacji miejsca na egzaminie.

W egzaminie może wziąć udział maksymalnie 20 osób.
O dopuszczeniu do egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania egzaminu.
 

  Część
pisemna
Część
ustna
 

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

  21.05.-22.05.24
10.00–11.05
21.06.24
11.30–14.00
 

Goethe-Zertifikat A2

  21.05.-22.05.24
10.00–11.30
28.06.24
12.00–14.30
 

Goethe-Zertifikat B1

  21.05.-22.05.24
10.00–13.25
24.06.24
14.30–16.30
 

Goethe-Zertifikat b2

  21.05.-22.05.24
21.05.-22.05.24
10.00–13.50
20.06.24
25.06.24
14.30–16.30
 

Goethe-Zertifikat C1

  21.05.-22.05.24
10.00–13.50
26.06.24
14.30–16.30
 

Goethe-Zertifikat C2: GDS

  21.05.-22.05.24
10.00–13.55
27.06.24
14.30–17.30