Egzaminy dla osób od 16 roku życia
Goethe-Institut w Warszawie

Termin: wrzesień 2021
Zgłoszenia: od 24.08.2021 do 26.08.2021

Prosimy o niewpłacanie kwot za egzamin przed otrzymaniem potwierdzenia rezerwacji miejsca na egzaminie.

Ze względu na epidemię koronawirusa w  egzaminie może wziąć udział maksymalnie 20 osób.
O dopuszczeniu do egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zastrzegamy sobie możliwość odwołania egzaminu.
 

  Część
pisemna
Część
ustna
 

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

  17.09.2021
10.00–11.05
17.09.2021
11.30–14.00
 

Goethe-Zertifikat A2

  17.09.2021
10.00–11.30
17.09.2021
12.00–14.30
 

Goethe-Zertifikat B1

  13.09.2021
10.00–13.25
13.09.2021
14.30–17.00
 

Goethe-Zertifikat b2

  14.09.2021
10.00–13.40
14.09.2021
14.30–17.00
 

Goethe-Zertifikat C1

  15.09.2021
10.00–13.50
15.09.2021
14.30–17.00
 

Goethe-Zertifikat C2: GDS

  16.09.2021
10.00–13.55
16.09.2021
14.30–17.00