Egzaminy dla osób od 16 roku życia
Goethe-Institut w Warszawie

Termin: wrzesień 2022
Zgłoszenia: od 23.08.2022 do 25.08.2022

Termin: luty 2023
Zgłoszenia: od 10.01.2023 do 12.01.2023

Prosimy o niewpłacanie kwot za egzamin przed otrzymaniem potwierdzenia rezerwacji miejsca na egzaminie.

W egzaminie może wziąć udział maksymalnie 20 osób.
O dopuszczeniu do egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania egzaminu.
 

  Część
pisemna
Część
ustna
 

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

  17.02.2023
10.00–11.05
17.02.2023
11.30–14.00
 

Goethe-Zertifikat A2

  21.02.2023
10.00–11.30
21.02.2023
12.00–14.30
 

Goethe-Zertifikat B1

  12.09.2022
13.02.2023
10.00–13.25
12.09.2022
13.02.2023
14.30–16.30
 

Goethe-Zertifikat b2

  14.09.2022
14.02.2023
10.00–13.50
14.09.2022
14.02.2023
14.30–16.30
 

Goethe-Zertifikat C1

  15.09.2022
15.02.2023
10.00–13.50
15.09.2022
15.02.2023
14.30–16.30
 

Goethe-Zertifikat C2: GDS

  16.02.2023
10.00–13.55
16.02.2023
14.30–17.30