Egzaminy dla dzieci i młodzieży
Goethe-Institut w Warszawie

Termin: maj i czerwiec 2021

  Część pisemna część ustna
 

Goethe-Zertifikat A1 Fit in deutsch 1

  Zgłoszenia: 10.-14.05.2021  
  22.05.2021
10.00–11.05
22.05.2021
11.30–13.00
  Zgłoszenia: 17.-21.05.2021  
  12.06.2021
10.00–11.05
12.06.2021
11.30–13.00
   
 

Goethe-Zertifikat A2 Fit in deutsch

  Zgłoszenia: 10.-14.05.2021  
  22.05.2021
14.00–15.30
22.05.2021
16.00–18.00
  Zgłoszenia: 17.-21.05.2021  
  12.06.2021
14.00–15.30
12.06.2021
16.00–18.00
 

Goethe-Zertifikat B1

  Zgłoszenia: 17.-21.05.2021  
  01.06.2020
10.00–13.25
01.06.2020
14.00–15.30

Informacje na temat egzaminów dla dzieci i młodzieży