Zakaj naj bi se vaš otrok učil nemško?

Kind
Kaj bo moj otrok imel od tega?

Učenje tujega jezika je izjemna naložba. Izplača se nam od trenutka, ko otrok začne v tujem jeziku govoriti prve fraze. Otroci se v praksi učijo novih socialnih veščin, spoznavajo drugačne življenjske sloge in kulture in celo nove prijatelje v drugih državah. Če bodo vztrajali, se jim bodo vedno odpirala nova vrata z veliko boljšimi možnostmi za prihodnost. A kar je najpomembnejše, novo znanje bodo občutili kot uspeh.

Ali učenje nemščine pomaga mojemu otroku pri razvoju? 
Učenje tujih jezikov spodbuja mišljenje in razvija možgane. Raziskave so pokazale, da so otroci, ki so se učili tujih jezikov, prej razvili intelektualne sposobnosti kot tisti otroci, ki so začeli z učenjem šele kasneje, ali tisti, ki se tujih jezikov sploh niso učili.

Kaj poleg tega učenje nemščine še prinaša mojemu otroku?
Otroci, ki se učijo tujih jezikov, so bolj odprti, tuji jezki jim pomagajo, da imajo več občutka za kulturo in razumevanja za drugače misleče. Jeziki so zelo pomembni za otroke, ki se udeležijo izmenjalnih programov, in tiste, ki si dopisujejo z drugimi otroki po svetu.

Ali bo z znanjem nemščine moj otrok dobil službo? 
Učenje tujih jezikov odpira neizčrpne možnosti v karieri v vsakem starostnem obdobju, predvsem na evropskem tržišču, kjer zmeraj več delodajalcev ceni sodelavce z znanjem tujih jezikov. Znanje tujih jezikov kaže na fleksibilnost, prilagodljivost, samostojnost, sposobnost in zanimanje za druge kulture.

Kdaj naj moj otrok začne z učenjem tujega jezika? 
Čim bolj zgodaj bo začel, enostavneje bo! Tuj jezik bo tako postal „stalni spremljevalec v življenju“. Zgodnje učenje tujih jezikov pomaga otrokom razviti samozavest in izgubiti strah pred govorjenjem pred drugimi. Poveča zmožnosti koncentracije in izboljšuje slušno razumevanje. Otroci bolj razvijejo svoje osebnostne kvalitete, toleranco in družabnost. Poleg tega lahko znanje tujega jezika v življenju vedno znova obnovijo – s tem je nekako tako kot vožnjo s kolesom: ko se tega enkrat naučimo, nikoli več ne pozabimo.

So najstniki "prestari", da bi se začeli učiti nemščino? 
Človek ni nikoli prestar, da bi se začel učiti. Pravzaprav večina ljudi z učenjem tujih jezikov začne šele, ko odraste. In pri tem so zelo uspešni! Učenje s sodobnimi interaktivnimi metodami je zabavno in pri tem lahko spoznajo nove prijatelje v Nemčiji, Avstriji in Švici, v celi Evropi!

Ali učenje nemščine zahteva veliko časa? 
Ni potrebno, da se vaš otrok jezik uči naenkrat. Tudi z malo znanja se lahko pogovarja. Motivacija za nadaljnje učenje pride sama po sebi.

Kateri tuj jezik naj se moj otrok najprej nauči? 
Sami se odločite! Še posebej v Sloveniji pa je zelo pomembno, da se učimo jezika svojih sosedov. Nekateri znanstveniki so mnenja, da se mladi učenci lažje naučijo najprej nemščine in šele nato angleščine ali francoščine, italijanščine ali španščine! Otroci se stvari, za katere menimo, da so težke, naučijo s pravo lahkoto: delo z računalnikom je otroku veliko bolj samoumevno, kot starši mislijo. Prav tako je z učenjem nemščine.

Ali nima učenje angleščine prednosti?
Angleščina je zelo koristna, celo nepogrešljiva. Toda otroci bodo imeli boljše možnosti, če se bodo naučili še vsaj enega dodatnega tujega jezika. Za njihovo kariero v prihodnosti bo nemščina morda prav tako nepogrešljiva. Več kot 70 % poslovnih stikov je namreč z nemško govorečimi sosedami. Večina turistov v Sloveniji govori nemško.

Kako lahko pomagam svojemu otroku pri učenju tujega jezika?

  • Izberite nemščino, jezik svojih sosedov!
  • Načrtujte reden čas za učenje.
  • Kupite interaktivne učne pripomočke (video, knjige, revije, DVD-je, CD ROM-e, internetne programe itd.).
  • Postavite realne cilje; ne preobremenjujte svojega otroka.
  • Upoštevajte čas, ki ga otrok potrebuje, in ne ustrašite se napak.
  • Preverite, kaj se je otrok naučil.
  • Poiščite prijatelje in dopisne prijatelje v drugih deželah s pomočjo pisem, elektronske pošte, klepetalnic.
  • Vadite skupaj v družini.
  • Organizirajte izmenjavo z otrokom, ki prihaja iz dežele, v kateri govorijo nov jezik.