Pomoč pri izdajanju prevodov

Goethe-Institut Übersetzungsförderung Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Program Goethe-Instituta Prevajanje nemških knjig v tuje jezike podpira tuje založbe pri izdaji prevodov nemških literarnih del. Bralcem, ki ne znajo nemškega jezika, tako približuje pomembne znanstvene prispevke, zahtevna leposlovna dela ter otroško in mladinsko literaturo.

Program je zavezan kulturnopolitičnim ciljem in je pomemben instrument nemške zunanje in izobraževalne politike.

V skoraj 40 letih obstoja je Goethe-Institut finančno podprl izdajo okoli 6.000 knjig v 45 jezikih.

Nov prijavni portal od 1. 11. 2021 dalje

Obstoječi spletni obrazec je aktiven do: 15. 9. 2021
Prijava ni mogoča med: 16. 9. in 31. 10. 2021
Dodatne informacije: od septembra 2021 dalje na spletnem obrazcu
 

Prijava

O vaši prijavi najprej odloča Goethe-Institut Ljubljana. V primeru odobritve dokumente skupaj z oceno posreduje na sedež Goethe-Instituta v München, kjer komisija določi višino podpore.

Komisija zaseda štirikrat v letu v naslednjih terminih:
- Začetek februarja:
Rok za oddajo: 1. december
- Konec aprila: Rok za oddajo je 1. marec
- Konec julija: Rok za oddajo je 1. junij 
- Začetek novembra: Rok za oddajo je 15. september 

O prijavah za strokovno in družboslovno literaturo odbor odloča na svojih sejah februarja in julija. Za odločitve pri družboslovnih delih si pridobi mnenje nemške raziskovlane skupnosti (Deutsche Forschungsgemeinschaft). Zato se lahko zgodi, da je potrebno na odločitev počakati tri do šest mesecev.
1. Prijavijo se založniki: Do prijave so upravičene izključno tuje založbe.

2. Objavljena dela: Sredstva lahko prejmejo prevodi del nemških avtoric in avtorjev, ki so v tiskani obliki izšli pri eni od založb v nemškem govornem prostoru.

3. Prevod iz originala: prevod mora izhajati iz nemškega izvirnega besedila.

4. Termin izdaje prevoda: Upoštevani bodo le projekti, ki v času zaključka pogodbe še niso v tisku.

5. Dodatek k stroškom prevoda:
V primeru odobritve Goethe-Institut po izidu prevoda v tujem jeziku založbi povrne del stroškov prevajanja. Popolno kritje stroškov prevajanja kot tudi stroškov licenc, tiska in redakcije ni predvideno.

6. Omemba Goethe-Instituta in raba logotipa: Tuja založba se zavezuje, da bo Goethe-Institut  v impresumu omenila kot podpornika in natiskala njegov logotip. Če založnik tega ne stori, se sredstva ne izplačajo.

7. Honorar prevajalcev: V primeru odobritve, se pri višini odobrenih sredstev upoštevajo le honorarji, ki prevajalec dobi izplačane najkasneje ob izidu prevoda.

8. Prevod kot elektronska knjiga v Onleihe:
Prevodi, ki izidejo tudi kot elektronske knjige, jih Goethe-Institut želi dati na voljo svojim uporabnikom v digitalni knjižnici (Onleihe). Tuja založba se zaveže, da bo Goethe-Institutu prevod dala na voljo v epub-formatu.


 
Logotip Goethe-Instituta, namenjen tisku v podprtih prevodih:
 

 

Pomembno opozorilo

Vse prijave iz Slovenije za leposlovje ter otroško in mladinsko književnost 21. in 20. stoletja sprejema izključno program TRADUKI. Goethe-Institut sprejema le prijave za tovrstna dela, ki so nastala do konca 19. stoletja. Pravtako sprejema tudi prijave za starejšo in sodobno strokovno literaturo ter znanstvena dela.