Pomoč pri izdajanju prevodov

Goethe-Institut Übersetzungsförderung Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Program Goethe-Instituta „Prevajanje nemških knjig v tuje jezike“ podpira tuje založbe pri izdaji prevodov nemških literarnih del. Bralcem, ki ne znajo nemškega jezika, tako približuje pomembne znanstvene prispevke, zahtevna leposlovna dela ter otroško in mladinsko literaturo.

Program je pomemben instrument nemške zunanje in izobraževalne politike.

Goethe-Institut v primeru odobritve tuji založbi po izidu prevoda povrne del stroškov za prevod. Prevzem celotnih stroškov prevoda ter financiranje tiska in redakcije ni predviden.

V skoraj 35 letih obstoja je Goethe-Institut finančno podprl izdajo okoli 5.000 knjig v 45 jezikih.

Prosimo vas, da prijave pošljete na Goethe-Institut Ljubljana.

O vaši prijavi najprej odloča Goethe-Institut Ljubljana. V primeru odobritve dokumente skupaj z oceno posreduje na centralo Goethe-Instituta v München, kjer komisija določi višino podpore. V primeru zavrnitve vas o tem obvesti Goethe-Institut Ljubljana.

Komisija zaseda štirikrat v letu v naslednjih terminih:
 • konec januarja za leposlovje ter otroško in mladinsko literaturo,
  Rok za oddajo: 15.december
 • konec aprila za vsa področja,
  Rok za oddajo: 15. december za znanstvena dela*
  15. marec za vsa ostala dela
 • konec julija za leposlovje ter otroško in mladinsko literaturo,
  Rok za oddajo: 15. junij
 • konec oktobra za vsa področja.
  Rok za oddajo: 15 junij za znanstvena dela*
  15.september za vsa ostala
*Za znanstvena dela veljajo daljši roki, saj je zanje potrebna ocena Nemške raziskovalne skupnosti.
Za pomoč lahko zaprosijo samo tuje založbe.

Prošnja mora vsebovati naslednje dokumente:
 • v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
 • pravno veljavno licenčno pogodbo,
 • pravno veljavno pogodbo s prevajalcem/prevajalko,
 • opis razlogov za prevod z navedbo relevantnosti dela za tržišče, opis programa založbe ter obrazložitev, zakaj je finančna podpora potrebna,
 • dva izvoda nemške izdaje z recenzijami (za knjige in recenzije zaprosite pri nemški založbi ter jih posredujte na Goethe-Institut e.V., Bereich 33 Literatur und Übersetzungsförderung). 
Vsa dokumentacija mora biti v nemškem ali eventuelno v angleškem jeziku.

Pomembno opozorilo

Vse prijave iz Slovenije za leposlovje ter otroško in mladinsko književnost 21. in 20. stoletja sprejema izključno programTRADUKI. Goethe-Institut sprejema le prijave za tovrstna dela, ki so nastala do konca 19. stoletja. Pravtako sprejema tudi prijave za starejšo in sodobno strokovno literaturo ter znanstvena dela.