Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

Želite ...

  • se prijaviti za delo kot au-pair v Nemčiji
  • jezikovno dokazilo za vizo za priselitev zakonskega partnerja
  • dokazati Vaš učni uspeh na stopnji A1
  • uraden in mednarodno priznan certifikat

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je izpit iz nemščine za odrasle. Potrjuje čisto preprosta jezikovna znanja in ustreza prvi stopnji (A1) šeststopenjske kompetenčne lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).

Z opravljenim izpitom pokažete, da ...

  • se lahko na preprost način sporazumevate, če sogovorniki govorijo počasi in razločno.
  • lahko razumete in uporabljate znane, vsakdanje in pogosto rabljene izraze in preproste stavke (npr. informacije o osebi ali družini, o nakupovanju, delu in bližnji okolici).
  • lahko predstavite sebe in druge in drugim ljudem zastavite vprašanja o njihovih osebnih podatkih – npr. kje živijo, katere ljudi poznajo ali katere stvari imajo.

Pogoji

  • Za Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 se priporoča starost od 16 let dalje.
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 predpostavlja jezikovna znanja na prvi kompetenčni stopnji (A1) Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).
  • Za dosego te stopnje potrebujete – glede na predznanja in učne pogoje – od 80 do 200 učnih ur po 45 minut.