Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 Foto: istockphoto

Želite ...

  • se prijaviti za delo kot au-pair v Nemčiji
  • jezikovno dokazilo za vizo za priselitev zakonskega partnerja
  • dokazati Vaš učni uspeh na stopnji A1
  • uraden in mednarodno priznan certifikat

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je izpit iz nemščine za odrasle. Potrjuje čisto preprosta jezikovna znanja in ustreza prvi stopnji (A1) šeststopenjske kompetenčne lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).

Z opravljenim izpitom pokažete, da ...

  • se lahko na preprost način sporazumevate, če sogovorniki govorijo počasi in razločno.
  • lahko razumete in uporabljate znane, vsakdanje in pogosto rabljene izraze in preproste stavke (npr. informacije o osebi ali družini, o nakupovanju, delu in bližnji okolici).
  • lahko predstavite sebe in druge in drugim ljudem zastavite vprašanja o njihovih osebnih podatkih – npr. kje živijo, katere ljudi poznajo ali katere stvari imajo.

Priprava

Gradivo

Tukaj najdete vzorce in serije nalog za spletno učenje, tudi interaktivno in za tiste s posebnimi potrebami.

Več informacij

Pogoje, vsebino izpitov in nadaljnje informacije v zvezi z Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 najdete tukaj: