TestDaF

TestDaF Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Želite ...

  • študirati, raziskovati ali delati v Nemčiji.
  • opraviti izpit, ki ga priznavajo vse visoke šole v Nemčiji.
  • prepričati raziskovalne ustanove in delodajalce o Vašem znanju nemščine.

TestDaF (test iz nemščine kot tujega jezika) je jezikovni izpit na višjem nivoju. Obsega nivojske stopnje od B2 do C1 šeststopenjske lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).
 
Če TestDaF v vseh štirih izpitnih delih zaključite s 4. nivojsko stopnjo tega testa, velja to spričevalo kot jezikovno potrdilo za vstop na skoraj vse predmete in študije nemških visokih šol.
Jezikovni izpit TestDaF predstavlja tudi mednarodno priznano potrdilo o Vašem znanju nemščine za znanstvene projekte in akademske poklice.
 
Strokovno znanje za izpit ni potrebno.

Zastopan po vsem svetu

TestDaF lahko opravite v izpitnih centrih z licenco. Trenutno obstaja 450 izpitnih centrov, ki ponujajo TestDaF. Tu lahko poiščete izpitne centre v Nemčiji in drugod po svetu:

Priprava

Gradivo

Tukaj najdete materiale za vaje in priporočeno literaturo.

Več informacij

Pogoje, vsebino izpitov in nadaljnje informacije v zvezi z TestDaF najdete tukaj: