Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Želite ...

  • obiskovati pripravljalni tečaj za študij v Nemčiji
  • živeti in delati v Nemčiji
  • dokazati Vaš učni uspeh na stopnji B1
  • uraden in mednarodno priznan certifikat

Goethe-Zertifikat B1 je izpit iz nemščine za mlade in odrasle. Potrjuje samostojno rabo nemškega jezika in ustreza tretji stopnji (B1) šeststopenjske kompetenčne lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).

Z opravljenim izpitom pokažete, da ...

  • lahko razumete glavne informacije, če se uporablja jasni standardni jezik in gre za znane stvari s področja dela, šole, prostega časa itd..
  • lahko obvladujete večino situacij, v katerih se znajdete na potovanju po nemško govorečih deželah.
  • se lahko preprosto in povezano izražate o znanih temah in osebnih interesnih področjih.
  • lahko poročate o izkušnjah in dogodkih, opisujete sanje, upe in cilje ter podajate kratke utemeljitve ali izjave.

Priprava

Gradivo

Tukaj najdete vzorce in serije nalog za spletno učenje, tudi interaktivno in za tiste s posebnimi potrebami.

Več informacij

Pogoje, vsebino izpitov in nadaljnje informacije v zvezi z Goethe-Zertifikat B1 najdete tukaj: