Šole: partnerji prihodnosti

 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Keller
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Jens Sauerbrey

Pobuda „Šole: partnerji prihodnosti“ (nem. PASCH) povezuje svetovno mrežo več kot 2000 šol, ki so na poseben način povezane z Nemčijo. Goethe-Institut svetuje okrog 600 šolam pobude PASCH v nacionalnih izobraževalnih sistemih več kot 100 držav.

Februarja 2008 je nemško zunanje ministrstvo začelo izvajati pobudo „Šole: partnerji prihodnosti“ (PASCH). Pobudo PASCH koordinira nemško zunanje ministrstvo, uresničujejo pa ga skupaj s Centralno službo za šolstvo v tujini (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), Goethe-Institutom, Nemško akademsko službo za izmenjavo (Deutscher Akademischer Austauschdienst) in Pedagoško službo za izmenjavo Konference ministrov za kulturo (Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz).
      

Vodilne misli in cilji

Usmeritev pobude PASCH določajo štiri vodilne misli:
 • omogočanje perspektiv z izobraževanjem,
 • širitev obzorij z večjezičnostjo,
 • dostop do jezika in izobrazbe in
 • skupno reševanje problemov prihodnosti kot mednarodna učna skupnost

Februarja 2008 je nemško zunanje ministrstvo začelo izvajati pobudo „Šole: partnerji prihodnosti“ (PASCH). Pobuda PASCH krepi in povezuje svetovno mrežo več kot 2000 šol, ki so na poseben način povezane z Nemčijo. Goethe-Institut svetuje okrog 600 šolam pobude PASCH v nacionalnih izobraževalnih sistemih več kot 100 držav.

Pobudo koordinira nemško zunanje ministrstvo, uresničujejo pa ga skupaj s Centralno službo za šolstvo v tujini (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), Goethe-Institutom, Nemško akademsko službo za izmenjavo (Deutscher Akademischer Austauschdienst) in Pedagoško službo za izmenjavo Konference ministrov za kulturo (Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz).

Mreža nemških šol v tujini in šol, ki ponujajo Nemško jezikovno diplomo (Deutsches Sprachdiplom), se krepi. Poleg tega gradimo na šolskem sodelovanju, da bi se v nacionalnih izobraževalnih sistemih nadalje utrjevala nemščina kot tuj jezik. Na voljo so tudi štipendije za študij v Nemčiji in možnosti za izmenjavo šolarjev ter šolska partnerstva.

Cilji PASCH

Pri mladih želimo s to pobudo zbuditi trajno zanimanje in navdušenost nad sodobno Nemčijo, njeno družbo in nemškim jezikom. Nastaja svetovna mreža partnerskih šol Zvezne republike Nemčije; šole skozi skupne dejavnosti in izmenjavo postajajo mednarodna učna skupnost.

PASCH s privlačnimi ponudbami izobraževanj doprinaša k trajni kvalificiranosti tako šolarjev kot učiteljev in s tem širi kompetence mladih za študij v Nemčiji in v poznejšem poklicnem življenju. Poleg tega so njeni cilji tudi izgradnja živahnejših in dolgoročnejših povezav z Nemčijo ter spodbujanje šol k odprti izmenjavi misli med učitelji in šolarji in k medsebojnemu sodelovanju. Pobuda PASCH je povezana tudi z drugimi pobudami zunanje kulturne in izobraževalne politike, naprimer s službo prostovoljcev „Kulturweit“.

Naloge in ukrepi Goethe-Instituta

Goethe-Institut pri uvajanju ali izoblikovanju nemščine kot šolskega predmeta pomaga več kot 550 šolam, ki jim svetuje v okviru pobude PASCH. Učiteljem ponuja metodično-didaktična izpopolnjevanja ter jezikovne tečaje in opremlja šole z modernimi multimedijsko uporabnimi materiali za poučevanje, učenje in spoznavanje dežele. Poleg tega je Goethe-Institut v okviru pobude po vsem svetu poslal strokovnjake za poučevanje, ki svetujejo partnerskim šolam. Tečaji za mlade v Nemčiji, namenjeni šolarjem sodelujočih šol, izboljšujejo jezikovna znanja, krepijo medkulturno kompetentnost in poživljajo spoznavanje dežele.
Spletna stran www.pasch-net.de je razdeljena na tri področja:
 • splošno področje
 • področje za učitelje
 • področje za šolarje
Splošno področje

Na splošnem področju se nahajajo informacije o sodelujočih ustanovah in njihovih dejavnostih. K temu spadajo projekti v okviru pobude PASCH, blogi sodelavcev iz različnih svetovnih regij, tečaji pobude PASCH za mlade v Nemčiji ter partnerska borza za mednarodna šolska partnerstva. Interaktivna karta sveta nudi pregled mreže partnerskih šol, sodelujoče šole pa se predstavljajo v kratkih portretih.

Področje za učitelje

Na tem področju učitelji najdejo predloge za uporabo spletne strani PASCH-net pri pouku nemščine, materiale za pouk, ki jih lahko prenesejo na svojo napravo, in informacije o metodično-didaktičnih temah. Na učni platformi PASCH lahko učitelji ustvarjajo lastne virtualne učilnice za tečaje ali uporabljajo obstoječe tečaje.

Skupnost nudi možnost izmenjave materiala ali iskanja partnerjev za projektne ideje. V skupnosti, na učni platformi ali preko blogov lahko učitelji realizirajo čezmejne projekte kot naprimer regionalne spletne šolske časopise ali podcaste.

Na svoji učni platformi spletna stran PASCH-net ponuja tutorska spletna izpopolnjevanja za učitelje. Na spletnem tečaju za izpit za vodnika po spletni strani PASCH-net učitelji spoznavajo ponudbe spletne strani za pouk nemščine, na primer skupnosti, učno platformo in šolski časopis PASCH-Global. Na spletnem tečaju za izpit za vodnika Moodle izveste, kako lahko učno platformo PASCH, ki temelji na programski opremi Moodle, uporabljate pri šolskem pouku ali v okviru izpopolnjevanja za učitelje.

Kontakt: lernplattform@pasch-net.de

Področje za šolarje

Učenci nemščine na šolah, vključenih v pobudo PASCH, si v skupnosti izmenjujejo informacije z drugimi šolarji. Tam lahko tudi naložijo besedila, fotografije in videe, ustanavljajo skupine in med seboj razpravljajo na forumih.

Tekmovanja in projekti spodbujajo k sodelovanju. Besedila na različnih jezikovnih nivojih vsebujejo informacije o Nemčiji, med drugim tudi o študijskih možnostih.

Redne ponudbe razprav, sodelovalne dejavnosti in učne igre vabijo k vajam iz nemščine.

Kdor bi bil rad dejaven v skupnosti na spletni strani PASCH-net ali na učni platformi, se mora registrirati in nato prijaviti z e-poštnim naslovom in geslom.
  Kontakt: service@pasch-net.de

 
Mreža PASCH po vsem svetu obsega več kot 2000 šol. Goethe-Institut svetuje preko 600 šolam v nacionalnih izobraževalnih sistemih več kot 100 držav. V okviru pobude "Šole: partnerji prihodnosti" so te šole na novo uvedle pouk nemščine ali ga izpopolnile. Na šolah nemščino ponujajo predvsem kot 2. tuji jezik.

V mrežo PASCH poleg tega spada približno 140 nemških šol v tujini, katerim svetuje Osrednja služba za šolstvo v tujini (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), 27 šol z nemškim profilom in okrog 1.100 državnih šol, ki ponujajo Nemško jezikovno diplomo (Deutsches Sprachdiplom) Konference ministrov za kulturo (Kultusministerkonferenz).

Schulporträts