Šole: partnerji prihodnosti

 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Keller
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Jens Sauerbrey

Pobuda „Šole: partnerji prihodnosti“ (nem. PASCH) povezuje svetovno mrežo več kot 2000 šol, ki so na poseben način povezane z Nemčijo. Goethe-Institut svetuje okrog 600 šolam pobude PASCH v nacionalnih izobraževalnih sistemih več kot 100 držav.

Februarja 2008 je nemško zunanje ministrstvo začelo izvajati pobudo „Šole: partnerji prihodnosti“ (PASCH). Pobudo PASCH koordinira nemško zunanje ministrstvo, uresničujejo pa ga skupaj s Centralno službo za šolstvo v tujini (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), Goethe-Institutom, Nemško akademsko službo za izmenjavo (Deutscher Akademischer Austauschdienst) in Pedagoško službo za izmenjavo Konference ministrov za kulturo (Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz).
      

Vodilne misli in cilji

Usmeritev pobude PASCH določajo štiri vodilne misli:
 • omogočanje perspektiv z izobraževanjem,
 • širitev obzorij z večjezičnostjo,
 • dostop do jezika in izobrazbe in
 • skupno reševanje problemov prihodnosti kot mednarodna učna skupnost