Šole: partnerji prihodnosti

 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Keller
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © PASCH-net
 • Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ © Jens Sauerbrey

Pobuda „Šole: partnerji prihodnosti“ (nem. PASCH) povezuje svetovno mrežo več kot 2000 šol, ki so na poseben način povezane z Nemčijo. Goethe-Institut svetuje okrog 600 šolam pobude PASCH v nacionalnih izobraževalnih sistemih več kot 100 držav.

Februarja 2008 je nemško zunanje ministrstvo začelo izvajati pobudo „Šole: partnerji prihodnosti“ (PASCH). Pobudo PASCH koordinira nemško zunanje ministrstvo, uresničujejo pa ga skupaj s Centralno službo za šolstvo v tujini (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), Goethe-Institutom, Nemško akademsko službo za izmenjavo (Deutscher Akademischer Austauschdienst) in Pedagoško službo za izmenjavo Konference ministrov za kulturo (Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz).
      

Vodilne misli in cilji

Usmeritev pobude PASCH določajo štiri vodilne misli:
 • omogočanje perspektiv z izobraževanjem,
 • širitev obzorij z večjezičnostjo,
 • dostop do jezika in izobrazbe in
 • skupno reševanje problemov prihodnosti kot mednarodna učna skupnost

Februarja 2008 je nemško zunanje ministrstvo začelo izvajati pobudo „Šole: partnerji prihodnosti“ (PASCH). Pobuda PASCH krepi in povezuje svetovno mrežo več kot 2000 šol, ki so na poseben način povezane z Nemčijo. Goethe-Institut svetuje okrog 600 šolam pobude PASCH v nacionalnih izobraževalnih sistemih več kot 100 držav.

Pobudo koordinira nemško zunanje ministrstvo, uresničujejo pa ga skupaj s Centralno službo za šolstvo v tujini (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), Goethe-Institutom, Nemško akademsko službo za izmenjavo (Deutscher Akademischer Austauschdienst) in Pedagoško službo za izmenjavo Konference ministrov za kulturo (Pädagogischer Austauschdienst der Kultusministerkonferenz).

Mreža nemških šol v tujini in šol, ki ponujajo Nemško jezikovno diplomo (Deutsches Sprachdiplom), se krepi. Poleg tega gradimo na šolskem sodelovanju, da bi se v nacionalnih izobraževalnih sistemih nadalje utrjevala nemščina kot tuj jezik. Na voljo so tudi štipendije za študij v Nemčiji in možnosti za izmenjavo šolarjev ter šolska partnerstva.

Cilji PASCH

Pri mladih želimo s to pobudo zbuditi trajno zanimanje in navdušenost nad sodobno Nemčijo, njeno družbo in nemškim jezikom. Nastaja svetovna mreža partnerskih šol Zvezne republike Nemčije; šole skozi skupne dejavnosti in izmenjavo postajajo mednarodna učna skupnost.

PASCH s privlačnimi ponudbami izobraževanj doprinaša k trajni kvalificiranosti tako šolarjev kot učiteljev in s tem širi kompetence mladih za študij v Nemčiji in v poznejšem poklicnem življenju. Poleg tega so njeni cilji tudi izgradnja živahnejših in dolgoročnejših povezav z Nemčijo ter spodbujanje šol k odprti izmenjavi misli med učitelji in šolarji in k medsebojnemu sodelovanju. Pobuda PASCH je povezana tudi z drugimi pobudami zunanje kulturne in izobraževalne politike, naprimer s službo prostovoljcev „Kulturweit“.

Naloge in ukrepi Goethe-Instituta

Goethe-Institut pri uvajanju ali izoblikovanju nemščine kot šolskega predmeta pomaga več kot 550 šolam, ki jim svetuje v okviru pobude PASCH. Učiteljem ponuja metodično-didaktična izpopolnjevanja ter jezikovne tečaje in opremlja šole z modernimi multimedijsko uporabnimi materiali za poučevanje, učenje in spoznavanje dežele. Poleg tega je Goethe-Institut v okviru pobude po vsem svetu poslal strokovnjake za poučevanje, ki svetujejo partnerskim šolam. Tečaji za mlade v Nemčiji, namenjeni šolarjem sodelujočih šol, izboljšujejo jezikovna znanja, krepijo medkulturno kompetentnost in poživljajo spoznavanje dežele.
Kot stičišče mednarodne PASCH-skupnosti združuje mreža PASCH-net  ca. 2.000 šol in 600.000 učencev in dijakov po vsem svetu.

Informacije o pobudi PASCH

Spletno mesto vsebuje informacije o sodelujočih institucijah in njihovih dejavnostih po vsem svetu. Interaktivni zemljevid sveta ponuja pregled šolske mreže. Sodelujoče šole se lahko predstavijo v kratkih portretih. Angažirani posamezniki predstavijo svoje projekte in nudijo dragocene praktične nasvete. PASCH-net nudi tudi informacije o mednarodnih tečajih za mlade PASCH v Nemčiji in spodbuja šolska partnerstva.

Informacije o pobudi PASCH (v več jezikih)
Zemljevid sveta
Portreti šol
Projekti po svetu
PASCH-tečaji za mlade
Partnerstva šol

Učna gradiva in interaktivne ponudbe

Učitelji in učenci lahko najdejo prosto dostopne videoposnetke, besedila in zvočne vsebine o aktualnih temah, pa tudi ideje za pouk in učne liste. Učno gradivo za nemščino za učence in dijake lahko filtriramo glede na predmetno področje, jezikovno raven, obliko in pripravo na zpit. Interaktivne možnosti, kot je funkcija komentarja, vgrajena v vsa učna gradiva, vas vabijo k sodelovanju. Učenci in dijaki  PASCH šol iz vsega sveta  lahko sodelujejo na tekmovanjih s zanimivimi nagradami, ki so razpisana preko PASCH-mreže. V nekaterih primerih učitelji in učenci na Instagram-profilu pobude  PASCH-net sami objavljajo informacije.

Učna gradiva
Natečaji
PASCH-net na Instagramu

Online šolski časopis PASCH-Global

Na PASCH-Global mladi z vsega sveta skupaj pišejo v nemščini. Z besedili, fotografijami, videoposnetki in zvočnimi datotekami nudijo vpogled v svoje življenje in prikazujejo svoj pogled na Nemčijo. Tudi spletni šolski časopis ponuja priložnosti za sodelovanje.

Informacije o PASCH-Global in o možnostih sodelovanja

Pasch –učno okolje

Učno okolje PASCH-učiteljem nemščine nudi možnost, da ustvarijo virtualne učilnice in / ali sodelujejo pri moderiranih tečajih na spletu. V spletnem tečaju »Moodle Tools za pouk« boste izvedeli, kako lahko uporabljate učno okolje PASCH pri pouku ali pri usposabljanju učiteljev.
 
Informacije o PASCH-učnem okolju

Informacije o študiju v Nemčiji  za bivše učence in dijake PASCH-šol.

Bivši učenci in dijaki PASCH-šol tu najdejo splošne informacije in zanimive povezave, na primer do učnega okolja PASCH za bivše učence in dijake. Spoznali boste različne možnosti štipendiranja in programe PASCH. Maturanti PASCH šole, ki se zdaj šolajo v Nemčiji, govorijo o svojih izkušnjah.

Informacije o študiju v Nemčiji
PASCH-Alumni-Plattform

Registracija in vstop v PASCH-net

Večina ponudbe na spletni strani je prosto dostopna. Tisti, ki želijo uporabljati funkcije, kot so komentiranje, natečaji in skupnosti na PASCH-netu ali ki želijo biti aktivni na učni platformi, se morajo registrirati in nato vstopiti s svojim e-poštnim naslovom in geslom. Registrirani PASCH-učitelji lahko v PASCH-šolah ustvarijo kode za kolege in učence.
 
Pogosta vprašanja o pobudi PASCH-in o registraciji

Novičnik in socialni mediji

Registrirane uporabnice in uporabniki se lahko po vstopu v učno okolje „Mein Pasch“
naročijo na splošni mesečni PASCH-novičnik ali pa na novičnik za učence in dijake.
Kdor PASCH-netu sledi na Facebooku, Twitterju in /ali na Instagramu, redno prejema informacije o PASCH-projektih
 
Moj PASCH
Facebook
Twitter
Instagram

info@pasch-net.de
www.pasch-net.de
 
Mreža PASCH po vsem svetu obsega več kot 2000 šol. Goethe-Institut svetuje preko 600 šolam v nacionalnih izobraževalnih sistemih več kot 100 držav. V okviru pobude "Šole: partnerji prihodnosti" so te šole na novo uvedle pouk nemščine ali ga izpopolnile. Na šolah nemščino ponujajo predvsem kot 2. tuji jezik.

V mrežo PASCH poleg tega spada približno 140 nemških šol v tujini, katerim svetuje Osrednja služba za šolstvo v tujini (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen), 27 šol z nemškim profilom in okrog 1.100 državnih šol, ki ponujajo Nemško jezikovno diplomo (Deutsches Sprachdiplom) Konference ministrov za kulturo (Kultusministerkonferenz).

Schulporträts