Naš učni koncept
ciljno orientiran, jasno strukturiran, raznolik

Goethe-Institut Unser Lernkonzept Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias


Pouk na Goethe-Institutu ne pomeni le učenja jezika, temveč tudi spoznavanje kulture. V osebnem razgovoru in z uvrstitvenim testom ugotovimo, katera predznanja imate. Skupaj izberemo primeren tečaj za Vas. Več o pouku nemščine izveste na Goethe-Institutu.

Naš pouk

 • upošteva najnovejša dognanja raziskav o poučevanju in učenju.
 • je pester in komunikativen. Učenje govora, poslušanja, branja in pisanja poteka v življenjskih situacijah in z avtentičnimi besedili.
 • je aktualen in medkulturno orientiran. Teme spoznavanja dežele, (internetni) projekti in raziskovalne naloge ponujajo raznolike možnosti za ukvarjanje s kulturo nemško govorečih dežel.
 • Pouk že od prve ure dalje poteka v nemščini.
 • Naša učna platforma vsebuje inovativne in fleksibilne ponudbe učenja.

Naš sistem tečajev

 • temelji na šestih nivojskih stopnjah Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike. Tako so jezikovna znanja, ki jih pridobite na naših tečajih, objektivno merljiva in mednarodno primerljiva. 
 • je po vsem svetu enoten in transparenten. Po zaključku tečaja se lahko fleksibilno učite dalje – na licu mesta, v Nemčiji ali preko spleta.

Naše učiteljice in učitelji

 • so izobraženi posebej za pouk nemščine kot tujega jezika. Osnovo predstavlja program izobraževanja in izpopolnjevanja DLL – Deutsch Lehren Lernen (učenje poučevanja nemščine), ki so ga strokovnjaki Goethe-Instituta razvili skupaj s predstavniki znanosti.
 • so naravni govorci nemščine ali imajo zelo dobro znanje nemškega jezika.
 • imajo izkušnje s sodelovanjem z ljudmi iz različnih držav in kulturnih krogov.
 • se pri nas redno izpopolnjujejo in so tako vedno aktualni pri posredovanju nemščine kot tujega jezika.
 • Vas redno obveščajo o Vašem učnem uspehu in Vam svetujejo, kako se najbolje učiti naprej.

Naša preverjanja nemščine

Naše prednosti

 • Doživite vso raznolikost Nemčije. S tečajem nemščine na Goethe-Institutu imate dostop do naših klasičnih in medijskih knjižnic in se lahko udeležite številnih kulturnih prireditev.
 • Koristite našo brezplačno ponudbo vaj in sporazumevanja Nemščina zate. V skupnosti za tiste, ki se učijo nemščino, imate dostop do obsežnih in interaktivnih učnih materialov ter materialov za vaje in si lahko izmenjujete informacije z drugimi člani.
Zadovoljstvo naših strank je eden najpomembnejših ciljev našega dela. Iz tega razloga izvajamo po vsem svetu enoten proces kakovostnega upravljanja, ki zagotavlja, da se jezikovni tečaji in preverjanja na institutih po vsem svetu izvajajo po enotnih standardih.