Štipendije in razpisi

Štipendije na področju kulture Fotografija: Goethe-Institut
Imate ideje in talente, pa ne veste, kako in kje jih lahko še dodatno razvijete? Na tem mestu vam ponujamo pregled nekaterih štipendij in razpisov Goethe-Instituta ter drugih institucij, ki posameznikom nudijo možnost za uresničitev idej.

RAZPISI GOETHE-INSTITUTA LJUBLJANA

Goethe-Institut Ljubljana v letu 2018 ponuja rezidenčni program v Novem mestu za ustvarjalce in ustvarjalke na področju književnosti v času od 6. avgusta do 6. septembra 2018.

OPIS
Goethe-Institut Ljubljana skupaj z založbo Goga v letu 2018 izvaja enomesečni rezidenčni program. Program je namenjen ustvarjalcem in ustvarjalkam na področju književnosti.
Štipendist oz. štipendistka bo z enomesečnim bivanjem dobil/a priložnost razvijati svoj obstoječi literarni projekt, spoznati slovensko literarno in kulturno-umetniško dogajanje ter svoje delo predstaviti slovenskemu občinstvu.
Oskrbo štipendista ali štipendistke in organizacijo dotičnih prireditev zagotavljata založba Goga in Goethe-Institut Ljubljana.

ROK PRIJAVE NA RAZPIS: 6. maj 2018.

OBSEG ŠTIPENDIJE
  • Nastanitev v stanovanju v središču Novega mesta od 6. avgusta do 6. septembra 2018 (http://www.goga.si/en/residence-programmes/gogas-writers-residence/)
  • Kritje potnih stroškov v višini do 250 eur (nizkocenovni let, vlak 2. razred)
  • Štipendija v višini 1000 eur
  • Prevod avtorske pole besedila v slovenščino (30.000 znakov)
  • Organizacija dveh literarnih večerov (v Novem mestu in v Ljubljani)
  • Povezava z relevantnimi ustvarjalci in ustvarjalkami ter institucijami na kulturnem področju s pomočjo mreže Goethe-Instituta Ljubljana in založbe Goga

POGOJI
Kandidati in kandidatke se s književnostjo (vse zvrsti) ukvarjajo na poklicni ravni, imajo vsaj eno objavljeno delo in živijo v Nemčiji.
Od izbranega kandidata ali izbrane kandidatke se pričakuje, da se udeleži dveh literarnih branj v Novem mestu in v Ljubljani in da napiše besedilo o izkušnji rezidenčnega bivanja v Novem mestu, ki ga lahko Goethe-Institut Ljubljana objavi na svoji spletni strani ali v drugih medijih.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA
Kandidati ali kandidatke naj svojo prijavno dokumentacijo pošljejo v nemškem ali angleškem jeziku. Prijavna dokumentacija zajema:
  • Življenjepis: Življenjepis naj vsebuje popolne kontaktne podatke, informacije o izobrazbi in pregled dosedanjega umetniškega dela
  • Motivacijsko pismo in opis projekta: Na največ dveh straneh opišite svojo motivacijo za udeležbo na rezidenčnem programu. Prosimo, da predstavite tudi delovni oz. projektni načrt za delo, ki ga želite opraviti v času bivanja na rezidenci

Prijavo pošljite po elektronski pošti najkasneje do 6. maja 2018 na e-naslov
jelena.tomazin@goethe.de
 
IZBOR
Izbor bo opravila neodvisna komisija. Odločitev komisije je dokončna in neizpodbitna. O rezultatih bodo kandidati obveščeni najkasneje 1. junija 2018.

KONTAKTNA OSEBA
Jelena Tomažin, strokovna sodelavka za kulturne programe na Goethe-Institutu Ljubljana: jelena.tomazin@goethe.de; 01 3000 314.

Štipendije drugih institucij:

Tradicionalno letno srečanje ustvarjalcev na filmskem področju Berlinale Talents vabi k prijavi!

Rok za prijavo: 4. september 2017

Več informacij o programu in prijavi: http://www.berlinale-talents.de/