Naloge in cilji

Jezik. Kultura. Nemčija.

Goethe-Institut je registrirano društvo in kulturni institut Zvezne republike Nemčije, ki je dejaven po vsem svetu. 

Spodbujamo znanje nemškega jezika v tujini in skrbimo za mednarodno kulturno sodelovanje ter prek informacij o kulturnem, družbenem in političnem življenju posredujemo celovito podobo Nemčije.

Z našo mrežo Goethe-Institutov, Goethe centrov, kulturnih društev, čitalnic ter izpitnih in jezikovnih centrov izpolnjujemo osrednje naloge nemške zunanje politike kulture in izobraževanja. Naši partnerji so javne in zasebne kulturne ustanove, zvezne dežele, društva in dejavniki v gospodarstvu.

Črpamo iz raznovrstnosti naše odprte družbe in nemške kulture, povezujemo izkušnje in predstave naših partnerjev z našim medkulturnim in strokovnim znanjem. V partnerskem dialogu nudimo pomoč vsem, ki se aktivno ukvarjajo z Nemčijo in nemškim jezikom in kulturo. Smo avtonomni in politično nepristranski.

Sprejemamo kulturnopolitične izzive globalizacije in razvijamo inovativne koncepte za bolj humani svet, v katerem naj kulturna raznovrstnost pomeni bogastvo.Goethe-Institut Ljubljana organizira in podpira širok spekter kulturnih prireditev za predstavitev nemške kulture v Sloveniji in se zavzema za dolgoročne projekte medkulturne izmenjave. Naš jezikovni oddelek organizira delavnice in tečaje za učitelje na področju nemščine kot tujega jezika in nudi informacije o obsežnem izpitnem programu Goethe-Instituta. Podpiramo in si prizadevamo za večjezičnost v Sloveniji in za promocijo nemščine kot tujega jezika na javnih in zasebnih šolah ter institucijah.V Nemški čitalnici je za vse, ki se zanimajo za Nemčijo, se želijo učiti ali poučevati nemški jezik, na voljo več kot 5000 enot gradiva.

Goethe-Institut Ljubljana

Goethe-Institut Ljubljana vzpodbuja, organizira in podpira širok spekter kulturnih prireditev za predstavitev kulture iz Nemčije v Sloveniji in razvija v prvi vrsti dolgoročne partnerske projekte medkulturne izmenjave. Naš jezikovni oddelek organizira delavnice in tečaje za učitelje na področju nemščine kot tujega jezika in nudi informacije o obsežnem izpitnem programu Goethe-Instituta. Podpiramo in si prizadevamo za večjezičnost v Sloveniji in za promocijo nemščine kot tujega jezika na javnih in zasebnih šolah ter institucijah.

Goethe-Institut Ljubljana nima na voljo lastne knjižnice, a s projektom "Bücher über die man spricht(https://www.goethe.de/ins/si/de/kul/ser/deb.html)
nudimo v Knjižnici Otona Župančiča izbor aktualnega  leposlovja v nemščini, ki ga dvakrat letno dopolnjujemo.