Naloge in cilji

Goethe-Haus © Goethe-Institut Ljubljana

Jezik. Kultura. Nemčija.

Kot globalno dejavna kulturna ustanova Zvezne republike Nemčije se zavzemamo za sporazumevanje med Nemčijo, Evropo in svetom. Podlago za to tvori okvirna pogodba z nemškim zunanjim ministrstvom. Po vsem svetu ljudi ozaveščamo o kulturni ter družbeni raznolikosti Nemčije in Evrope. Našo globalno mrežo skupaj s številnimi partnerskimi ustanovami sestavlja 158 Goethe-Institutov v 98 državah. Zunanje ministrstvo institucionalno podpira naše delo. Kot registrirano društvo delujemo z lastno odgovornostjo, nevezano na kakršnekoli politične stranke in pravno samostojno. Približno eno tretjino svojega proračuna sami prigospodarimo z dobički iz jezikovnih tečajev in izpitov. Poleg tega nas podpirajo Evropska unija, še druga zvezna ministrstva in fundacije ter podjetja v Nemčiji in tujini.

Prispevamo k vključevanju nemškega jezika v izobraževalne sisteme držav gostiteljic. Več kot 100.000 šol podpiramo pri izvajanju kakovostnega pouka nemščine in spodbujamo nadaljnje izobraževanje ter usposabljanje učiteljev nemščine. Poleg tega ponujamo jezikovne tečaje, ki obsegajo tako splošne tečaje nemščine kot jezikovne tečaje za pripravo na poklic in seminarje družbene ter kulturne senzibilizacije. Spletni tečaji in programi samoučenja so del naše ponudbe. Vsako leto po vsem svetu več kot pol milijona ljudi opravlja izpit iz nemščine na Goethe-Institutih ali pri naših sodelujočih partnerjih. S široko učno ter informacijsko ponudbo podpiramo zlasti študente in strokovnjake iz tujine na njihovi poti v Nemčijo.

Zaupamo v potencial mednarodne kulturne izmenjave. Vsako leto organiziramo okrog 20.000 kulturnih prireditev v partnerskem sodelovanju z nemškimi in tujimi ustanovami ter civilnodružbenimi pobudami v naših državah gostiteljicah. Usposabljamo, svetujemo in povezujemo ustvarjalce ter podpiramo izgradnjo trajnostnih struktur v kulturnem in ustvarjalnem gospodarstvu, naprimer z ukrepi nadaljnjega izobraževanja za kulturnike ali internacionalizacijo ustvarjalnih podjetij. S svojimi rezidenčnimi programi, sodelovanji in koprodukcijami spodbujamo globalno povezovanje ustvarjalcev kulture. Akterjem civilne družbe nudimo varne in svobodne prostore, s katerimi omogočamo odprto izmenjavo mnenj. Demokratičnega dialoga ne pustimo prekiniti niti v težkih časih. Pri svojem delu se ravnamo po vrednotah demokratične, svobodne in pravnodržavne družbene ureditve.

Prek svojih digitalnih informacijskih in učnih ponudb v več kot 60 jezikih in mreži s 95 knjižnicami nudimo kraje učenja, srečevanja in sodelovanja. Uporabljamo inovativne tehnologije, izkoriščamo možnosti digitalizacije in prav tako razmišljamo o njihovih vplivih na človeka in družbo. Z raznolikimi oblikami, kot so informativna potovanja za množitelje, strokovna izmenjava med strokovnjaki, programi izmenjave za mlade in mednarodni festivali, omogočamo srečevanja po vsem svetu.

Goethe-Institut Ljubljana

Goethe-Institut Ljubljana vzpodbuja, organizira in podpira širok spekter kulturnih prireditev za predstavitev kulture iz Nemčije v Sloveniji in razvija v prvi vrsti dolgoročne partnerske projekte medkulturne izmenjave. Naš jezikovni oddelek organizira delavnice in tečaje za učitelje na področju nemščine kot tujega jezika in nudi informacije o obsežnem izpitnem programu Goethe-Instituta. Podpiramo in si prizadevamo za večjezičnost v Sloveniji in za promocijo nemščine kot tujega jezika na javnih in zasebnih šolah ter institucijah.

Goethe-Institut Ljubljana nima na voljo lastne knjižnice, a s projektom "Bücher über die man spricht" (https://www.goethe.de/ins/si/de/kul/ser/deb.html)
nudimo v Knjižnici Otona Župančiča izbor aktualnega leposlovja v nemščini, ki ga dvakrat letno dopolnjujemo.