Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 modular © Goethe-Institut

Želite ...

  • se pripraviti na študij v Nemčiji
  • za delo dokazati znanje nemščine na visoki stopnji
  • se pripraviti na dejavnost na področju medicine v Nemčiji
  • dokazati vaš učni uspeh na stopnji C1
  • uraden in mednarodno priznan certifikat

Goethe-Zertifikat C1 je izpit iz nemščine za odrasle. Potrjuje visok jezikovni nivo in ustreza peti stopnji (C1) šeststopenjske kompetenčne lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).

Z opravljenim izpitom pokažete, da ...

  • lahko razumete širok spekter zahtevnih daljših besedil in dojamete tudi implicitne pomene.
  • se lahko spontano in tekoče izražate, ne da bi morali pogosteje iskati besede.
  • lahko učinkovito in fleksibilno uporabljate jezik v družbenem in poklicnem življenju ali pri izobraževanju in študiju.
  • se lahko jasno, strukturirano in izčrpno izražate o kompleksnih zadevah. 
O možnosti oprostitve od nadaljnjega jezikovnega preverjanja tujih študentov za vstop na visoko šolo na podlagi Goethe-Zertifikata C1 se pred začetkom študija pozanimajte na Vaši visoki šoli oziroma na pripravljalnem tečaju za študij.
 

Priprava

Gradivo

Tukaj najdete vzorce in serije nalog za spletno učenje, tudi interaktivno in za tiste s posebnimi potrebami.

Več informacij

Pogoje, vsebino izpitov in nadaljnje informacije v zvezi z Goethe-Zertifikat C1 najdete tukaj: