Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Želite ...

 • se pripraviti na študij v Nemčiji
 • za delo dokazati znanje nemščine na visoki stopnji
 • se pripraviti na dejavnost na področju medicine
 • dokazati Vaš učni uspeh na stopnji C1
 • uraden in mednarodno priznan certifikat

Goethe-Zertifikat C1 je izpit iz nemščine za odrasle. Potrjuje visok jezikovni nivo in ustreza peti stopnji (C1) šeststopenjske kompetenčne lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).

Z opravljenim izpitom pokažete, da ...

 • lahko razumete širok spekter zahtevnih daljših besedil in dojamete tudi implicitne pomene.
 • se lahko spontano in tekoče izražate, ne da bi morali pogosteje iskati besede.
 • lahko učinkovito in fleksibilno uporabljate jezik v družbenem in poklicnem življenju ali pri izobraževanju in študiju.
 • se lahko jasno, strukturirano in izčrpno izražate o kompleksnih zadevah. 
O možnosti oprostitve od nadaljnjega jezikovnega preverjanja tujih študentov za vstop na visoko šolo na podlagi Goethe-Zertifikata C1 se pred začetkom študija pozanimajte na Vaši visoki šoli oziroma na pripravljalnem tečaju za študij.
 

Pogoji

 • Za Goethe-Zertifikat C1 se priporoča starost od 16 let dalje.
 • Goethe-Zertifikat C1 predpostavlja jezikovna znanja na peti kompetenčni stopnji (C1)  Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).
 • Za dosego te stopnje potrebujete – glede na predznanja in učne pogoje – od 800 do 1000 učnih ur po 45 minut.