Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 Foto: Getty Images/Comstock Images

Želiš ...

  • opraviti izpit iz nemščine za mlade od 12. do 16. leta
  • dokazati osnovno znanje nemščine
  • dokazati učni uspeh stopnje A2
  • uradni in mednarodno priznani certifikat

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch je izpit iz nemščine za mlade, stare od 12 do 16 let. Dokazuje osnovno znanje jezika in ustreza drugi stopnji (A2) šeststopenjske lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike.

Z opravljenim izpitom pokažeš, da ...

  • da razumeš in znaš uporabljati pogoste izraze v vsakdanjih situacijah,
  • da se znaš sporazumevati v preprostih, utečenih situacijah, kjer gre za izmenjavo informacij o običajnih in pogostih temah,
  • da znaš s preprostimi besedami povedati, od kod prihajaš, kje se šolaš in opisati bližnjo okolico in predmete v povezavi z neposrednimi potrebami. 

Priprava

Gradivo

Tukaj najdeš vzorce in serije nalog za spletno učenje, tudi interaktivno.

Več informacij

Pogoje, vsebino izpitov in nadaljnje informacije v zvezi z Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch najdeš tukaj: