Goethe-Zertifikat C2: GDS

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom Foto: Getty Images/Mario Castello

Želite ...

  • študirati ali raziskovati v Nemčiji
  • poučevati na šoli v Nemčiji
  • dokazati Vaš učni uspeh na stopnji C2
  • uraden in mednarodno priznan certifikat

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) je izpit iz nemščine za odrasle. Potrjuje zelo visok jezikovni nivo in ustreza najvišji stopnji (C2) šeststopenjske kompetenčne lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).

Z opravljenim izpitom pokažete, da ...


  • lahko brez napora razumete praktično vse, kar v nemščini berete ali poslušate
  • lahko povzemate informacije iz različnih pisnih in ustnih virov ter pri tem podajate utemeljitve in izjave na povezan način.
  • se lahko spontano, zelo tekoče in natančno izražate ter pri kompleksnejših zadevah razločujete drobnejše pomenske nianse.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom omogoča tujim študentom vstop na nemške univerze in visoke šole in pogosto velja kot jezikovno potrdilo, da lahko poučujete nemščino.
Dežele Zvezne republike Nemčije priznavajo ta izpit kot jezikovno potrdilo o kvalificiranosti za poučevanje. Informacije o tem v posameznih deželah nudijo službe, ki priznavajo to kvalifikacijo, kot naprimer ministrstvo za kulturo, šolstvo ali izobraževanje, urad za izobraževanje učiteljev (Amt für Lehrerbildung), okrožna vlada ali uprava senata. 

1.1.2012 je Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom nadomestil tri dotedanje izpite, in sicer Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) in Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS).
 

Priprava

Gradivo

Tukaj najdete vzorce in serije nalog za spletno učenje, tudi interaktivno in za tiste s posebnimi potrebami.

Več informacij

Pogoje, vsebino izpitov in nadaljnje informacije v zvezi z Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom najdete tukaj: