Izpiti iz nemškega jezika

A1

Mladi

Odrasli

Goethe-Zertifikat A1

Z opravljenim izpitom pokažete, da lahko razumete in uporabljate znane vsakodnevne izraze ter čisto enostavne stavke, ki so namenjeni zadovoljevanju konkretnih potreb. Lahko predstavite sebe in druge in druge ljudi vprašate o njihovih osebnih podatkih – npr. kje stanujejo, katere ljudi poznajo ali katere stvari imajo – na to vrsto vprašanj pa lahko tudi odgovorite. Lahko se na preprost način sporazumevate, če sogovorniki govorijo počasi in razločno in so pripravljeni pomagati.

A2

Mladi

Odrasli

Goethe-Zertifikat A2

Z opravljenim izpitom pokažete, da lahko razumete in uporabljate znane vsakodnevne izraze ter čisto enostavne stavke, ki so namenjeni zadovoljevanju konkretnih potreb. Lahko predstavite sebe in druge in druge ljudi vprašate o njihovih osebnih podatkih – npr. kje stanujejo, katere ljudi poznajo ali katere stvari imajo – na to vrsto vprašanj pa lahko tudi odgovorite. Lahko se na preprost način sporazumevate, če sogovorniki govorijo počasi in razločno in so pripravljeni pomagati.

B1

Mladi

Odrasli

Goethe-Zertifikat B1

Z opravljenim izpitom pokažete, da lahko razumete glavne točke, če gre za standardni jezik in znane stvari s področja dela, šole, prostega časa itd.. Obvladujete lahko večino situacij, v katerih se znajdete na potovanju po nemškem jezikovnem območju. Preprosto in povezano se lahko izražate o znanih temah in osebnih interesnih področjih ter poročate o izkušnjah in dogodkih, opisujete sanje, upe in cilje ter podajate kratke izjave o načrtih in pogledih.

B2

Odrasli

Goethe-Zertifikat B2

Z opravljenim izpitom pokažete, da lahko razumete glavne vsebine kompleksnejših besedil o konkretnih in abstraktnih temah; na lastnem strokovnem področju razumete tudi strokovne razprave in se lahko sporazumevate tako spontano in tekoče, da je možen precej normalen pogovor z naravnimi govorci brez večjega napora na obeh straneh. Lahko se jasno in podrobno izražate o širokem spektru tem, pojasnite stališče o aktualnem vprašanju ter navedete prednosti in slabosti različnih možnosti.

C1

Odrasli

Goethe-Zertifikat C1

Z opravljenim izpitom pokažete, da lahko razumete širok spekter zahtevnejših daljših besedil in dojamete tudi implicitne pomene. Lahko se spontano in tekoče izražate, ne da bi bilo pogosteje razvidno, da morate iskati besede. Učinkovito in fleksibilno lahko uporabljate jezik v družbenem in poklicnem življenju ali pri izobraževanju in študiju, se jasno, strukturirano in izčrpno izražate o kompleksnih zadevah in pri tem ustrezno uporabljate različna sredstva za povezovanje besedila.

C2

Odrasli

Goethe-Zertifikat C2

Z opravljenim izpitom pokažete, da lahko praktično vse, kar berete ali poslušate, brez napora razumete. Povzemate lahko informacije iz različnih pisnih in ustnih virov ter pri tem podajate utemeljitve in izjave na povezan način, se spontano, zelo tekoče in natančno izražate ter tudi pri kompleksnejših zadevah razločujete drobnejše pomenske nianse.

TestDaF

Za študij

TestDaf

TestDaF (test iz nemščine kot tujega jezika) je jezikovno preverjanje na višjem nivoju. Na šeststopenjski lestvici Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike obsega nivojske stopnje od B2 do C1 in ga vse visoke šole v Nemčiji priznavajo kot dokazilo o znanju jezika za vstop na visoko šolo. Strokovno znanje ni potrebno.

Za študij

TestDaf (Test Deutsch als Fremdsprache)

Goethe-Test PRO

Za poklic

Goethe-Test PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf (test iz poslovne nemščine za poklic) je primeren za vse, ki iščete delovno mesto na mednarodnem trgu dela. S testom Goethe-Test PRO v 60-90 minutah preverimo Vaša jezikovna znanja, povezana s poklicem.