Pogosto zastavljena vprašanja

Tukaj Vam nudimo informacije o splošnih in pogosto zastavljenih vprašanjih o izpitih Goethe-Instituta.

Če imate kakšna druga vprašanja o izpitih Goethe-Zertifikat A1 do C2, se obrnite neposredno na enega izmed naših izpitnih centrov (Goethe-Instituti, Goethe-Centri ali sodelujoči partnerji za izvajanje izpitov), kjer boste prejeli brezplačne in neobvezujoče informacije.

Izpiti Goethe-Instituta so na voljo vsem zainteresiranim in za njihovo opravljanje ni treba imeti nemškega državljanstva. Zasnovani so tako, da uspešno opravljen izpit služi kot dokazilo o znanju nemščine kot tujega jezika in nemščine kot drugega jezika.
Za udeležbo na izpitu je pri vsaki stopnji priporočena določena minimalna starost.
Izpitni centri si prizadevajo, da v skladu s svojimi zmožnostmi na licu mesta poskrbijo za kandidate s posebnimi potrebami (na primer za kronične bolnike, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne). Zato je treba vrsto in stopnjo posebne potrebe navesti že ob prijavi in predložiti zdravniško potrdilo. Izpitni center je pri tem zavezan k molčečnosti.

Podrobnejše informacije prejmete na izpitnem centru, kjer želite opravljati izpit.
Prostor lahko zapustite za primerno dolg čas (WC). To se zabeleži v Zapisnik o izvajanju izpita (Protokoll über die Durchführung der Prüfung).
Uvrščanje Goethe-Zertifikata od stopnje A1 do C2 v skladu s Skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike (SEJO) najdete na naslednjih povezavah:
Nivojske stopnje izpitov in jezikovnih tečajev Goethe-Instituta
Skupni evropski referenčni okvir za jezike (SEJO)
Potrdila, ki izkazujejo zgolj udeležbo na jezikovnem tečaju, uvrstitvenem testu, izpitu ali podobnem, ne zadoščajo.

Le spričevalo o opravljenem izpitu Goethe-Zertifikat A1 do C2 oziroma Kleines Deutsches Sprachdiplom ali Großes Deutsches Sprachdiplom po vsem svetu velja kot priznano dokazilo o ustreznem znanju nemščine kot tujega jezika.
Izpiti Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom in Großes Deutsches Sprachdiplom so priznani kot jezikovno dokazilo za študij na visoki šoli (univerzi) v Nemčiji. Če opravite katerega izmed teh izpitov, ne potrebujete dokazila o izpitu TestDaF ali drugem izpitu, ki je potreben za vpis na visoko šolo (DSH).

O jezikovnih zahtevah za svojo izbrano visoko šolo, študijski program oziroma študijski predmet se pozanimajte na visoki šoli (univerzi), ki jo želite obiskovati, ali poiščite želene informacije na spletni strani www.sprachnachweis.de.
Pri vseh izpitih Goethe-Instituta se za ocenjevanje pisnih delov izpita upošteva pravopis, ki je v veljavi od avgusta 2006. Podlago za pravopis predstavljata slovarja Duden. Die deutsche Rechtschreibung (od 24. izdaje iz leta 2006 dalje) in Wahrig. Die deutsche Rechtschreibung (od leta 2006 dalje).

Trenutno veljavna pravila najdete na spletu:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Učenje je individualen proces. Koliko časa Vi osebno potrebujete za dosego določene nivojske stopnje, je odvisno od različnih, tudi individualnih dejavnikov: angažiranosti, porabe časa in uporabe dodatnih ponudb vaj.

Če ste se že učili enega ali več tujih jezikov, se nemščine običajno naučite hitreje. Zelo veliko je odvisno od tega, ali se jezikovnega tečaja udeležite v svoji domači državi ali v Nemčiji, kjer nemščino lahko poslušate in govorite tudi izven pouka.

Za učni proces je prav tako pomembna intenzivnost pouka (intenzivni ali večerni tečaj ipd.). Za informacije v zvezi s tem se obrnite na svoj izbrani izpitni center, kjer Vam bodo osebno svetovali.
Za vsak izpit imate na voljo gradivo z vajami in informacijami:
  • gradiva za spletno učenje,
  • gradiva, ki jih lahko prenesete,
  • gradiva, ki jih je možno naročiti,
  • izpitni pravilnik in določila o izvajanju izpitov.
Del gradiv dobite v pisarni za jezikovne tečaje na svojem Goethe-Institutu.
Za nekatere izpite obstajajo gradivo za učenje na daljavo in spletni tečaji.
Učenje nemščine prek pouka na daljavo
Izpit lahko kot celoto opravljate, kolikorkrat želite. Podrobnosti, tudi o morebitnih ponavljanjih samo določenih delov, so opredeljene v določilih o izvajanju posameznega izpita.
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Izpit je opravljen z doseženimi najmanj 30 točkami (50% maksimalnega števila točk) in opravljenimi vsemi deli izpita.​​​​​​​

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Izpit je opravljen z doseže[1]nimi najmanj 60 točkami (60% maksimalnega števila točk) in opravljenimi vsemi deli izpita.​​​​​​​

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
Izpit je opravljen z doseže[1]nimi najmanj 60 točkami (60 % možnega števila točk) in opravljenimi vsemi deli izpita.
Pri tem mora izpitni kanidat pri pisnem delu izpita doseči vsaj 45 točk, pri ustnem pa vsaj 15 točk. V nasprotnem primeru izpita ni opravil.​​​​​​​

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Modul je opravljen z doseženimi najmanj 60 točkami oz. 60%.

Več informacij o izpitih Goethe-Zertifikat najdete, če kliknete na ime izpita.

 
Spričevala Goethe-Instituta o Goethe-Zertifikatih A1 do C2 imajo neomejeno veljavnost.

Veliko institucij in delodajalcev pa zahteva spričevalo, ki ni starejše od dveh let.

Spričevala o izpitih Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) in Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) po uvedbi novega Goethe-Zertifikata C2: Großes Deutsches Sprachdiplom in s tem povezano prestavitvijo izpitne ponudbe na nivo C2 veljajo od 1. 1. 2012.
Dvojniki se ne izdajajo.

Če od izpita ni minilo več kot 10 let, pa lahko izpitni center, pri katerem ste opravili izpit, izda plačljivo nadomestno potrdilo.
V primeru spremembe priimka (naprimer ob poroki, posvojitvi, ločitvi ali podobnem) se ne izda niti novo spričevalo niti nadomestno potrdilo.

Sprememba priimka se lahko dokaže z ustrezno uradno listino (rojstni list, poročni list ali podobno) oziroma overjeno kopijo.

Priimek oziroma zapis priimka se na izpitnem centru zabeleži v skladu z osebnim dokumentom s fotografijo ob prijavi na izpit. Spričevalo o opravljenem izpitu se izdela na podlagi teh podatkov.
Svoje spričevalo lahko naprimer za namene študija overite pri vsakem javnem organu (sodišče, ministrstvo, šola, banka in podobno). Delodajalci večinoma potrebujejo overitev pri pooblaščeni pravni pisarni.
Uraden prevod lahko naročite pri državno priznanih prevajalcih ali prevajalskem podjetju.
Pogoja za opravljanje izpita ne predstavlja niti obiskovanje določenega jezikovnega ali pripravljalnega tečaja niti pridobitev certifikata na predhodni nivojski stopnji.

Kljub temu pa je priporočena udeležba na pripravljalnem tečaju izpitnega centra. Tu se naučite potrebnih jezikovnih in izpitnih veščin, ki Vam opravljanje izpita kar se da olajšajo.

Za informacije v zvezi s tem se obrnite na svoj izbrani izpitni center, kjer Vam bodo osebno svetovali.
Če ste izpit opravljali na enem izmed Goethe-Institutov in niste prejeli druge informacije, lahko najdete vaše rezultate izpita na Mein Goethe.de.


Pomoč pri registraciji v Mein Goethe.de:
© Goethe-Institut


Pomoč pri iskanju rezultatov izpita:
© Goethe-Institut

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na vaš Goethe-Institut.

Če ste izpit opravljali pri izpitnemu partnerju Goethe-Instituta, se obrnite direktno na izpitnega partnerja.