HiM © Goethe-Institut

Hegel v multirealnosti

Projekt Hegel v multirealnosti (HiM) želi na novo misliti knjižni format, bralnemu izkustvu dati novo obliko in bistveno olajšati bralno razumevanje. Nastal bo nov knjižni format, ki bo temeljil na sintezi digitalnih tehnologij in preizkušenih bralnih pripomočkih – knjiga prihodnosti.

V knjigi prihodnosti bo – s pomočjo preverjenih (avdio, video, glasba, animacije, slikovno gradivo, povezave, opombe, interpretacije besedila ipd.) in novodobnih digitalnih sredstev obogatene resničnosti – predstavljen eden najzahtevnejših avtorjev, G. W. F. Hegel, s svojo »zgodbo« o gospodarju in hlapcu: deset strani, ki niso bile, čeravno pogosto tematizirane, še nikoli osvetljene v takšni obliki – Hegel v multirealnosti.

Knjiga bo v različnih formatih nastajala v več fazah:

  • spletna platforma z zvočno knjigo,
  • e-knjiga,
  • klasična knjiga, nadgrajena s tehnologijo obogatene resničnosti.
Knjigo prihodnosti, ki nastaja strateško in analitično ter jo po pristopu, usmerjenem k bralcu, razvija mednarodna ekipa, v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS pa bo predstavljena na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023, na katerem bo častna gostja Slovenija.

Sara Božanić © Jože Suhadolnik Sara Božanić je direktorica Inštituta za transmedijski dizajn. Stoji na presečišču ustvarjalnosti in produkcije tehnološko naprednih pripovednih svetov. Leta 2019 je za metodo participativnega učenja Zvite pravljice prejela prestižno nagrado SozialMarie, s katero so nagrajeni projekti, ki odgovarjajo na pereče družbene izzive. Leta 2015 je bila izbrana med 40 svetovalcev EU, ki se ukvarjajo z razvojem občinstva s pomočjo digitalnih sredstev, da sodeluje na razpravah o politiki v okviru projekta The Voice of Culture–a Structured Dialogue between the European Commission and the cultural sector (Glas kulture – strukturiran dialog med Evropsko komisijo in kulturnim sektorjem). Leta 2011 je za svoje dosežke na področju razvoja sektorja za interaktivni dizajn v Sloveniji prejela nagrado Young Creative Entrepreneur Media Award, ki jo podeljuje British Council.


Ana Jovanović © Alis Mario Dr. Ana Jovanović je filozofinja, raziskovalka in ghostwriter. Dela kot strokovna raziskovalna sodelavka na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer je diplomirala z diplomskim delom s področja Heglove filozofije in doktorirala s disertacijo, naslovljeno Filozofska utemeljitev možnosti poučevanja, oboje pod mentorstvom prof. dr. Zdravka Kobeta. Njena raziskovalna področja zajemajo filozofijo duha in jezika, Heglovo filozofijo, strukturalno lingvistiko in teorijo diskurzov, od nedavnega pa se posveča tudi izbranim poglavjem s področja forenzične lingvistike, posebno v navezavi na analitiko ugotavljanja verodostojnosti izjav osumljencev in prič v kazensko-sodnih postopkih. Trenutno raziskuje filozofske in jezikoslovne pristope k laganju in prevari. V prvi fazi projekta bo, med drugim, vodila bralni krožek Izkustvo branja Hegla


Urban Šrimpf © Uwe Reissig Dr. Urban Šrimpf, pobudnik in vodja projekta, je prevajalec, visokošolski učitelj, kurator, urednik, doktor in asistent prevodoslovja na Oddelku za prevajalstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter koordinator kulturnih programov na Goethe-Institutu Ljubljana, kjer poglobljeno prakticira kulturni management in si prizadeva za intenzivno mednarodno kulturno izmenjavo. Njegova interesna področja zajemajo široko paleto tem: od strokovne terminologije do razsvetljenstva, od slovenske literarne, gledališke in prevodne zgodovine do opusa Linharta in Prešerna, od nemške klasične filozofije vse tja do vprašanj vloge umetnosti v družbi. Sönke Kirchhof © Osebni arhiv Sönke Kirchhof je ustanovitelj, generalni direktor in izvršni producent v večkrat nagrajenem studiu za virtualno resničnost (VR) INVR.SPACE. V Hamburgu je študiral politologijo, na Filmski univerzi v Babelsbergu pa filmsko in televizijsko produkcijo. Že več kot 15 let je dejaven na področju VR, stereoskopskega filma, naknadne obdelave vizualnih učinkov in računalniške animacije, poleg tega pa se ukvarja tudi z raziskovanjem in razvojem umetnosti in tehnologije. Je ustanovitelj podjetja reallifefilm international GmbH (ustanovljeno leta 2006) in pri številnih projektih sodeluje kot producent in stereograf. Leta 2019 je bil INVR.SPACE izbran za najboljši studio celostnih storitev na področju virtualne resničnosti. Prejel je zlato filmsko nagrado Lumiere, srebrno nagrado Autovision in leta 2018 nemško nagrado za oblikovanje za projekt Vozniška izkušnja pri BMW i.Rachel Aumiller © Osebni arhiv Dr. Rachel Aumiller je filozofinja, ki piše o Heglu in post-hegeljanski filozofiji s poudarkom na ontoloških razsežnostih občutij. Trenutno je raziskovalka na ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry (Inštitut za raziskovanje v kulturi). Doktorirala je iz filozofije na Univerzi v Villanovi, izobraževala pa se je na Ljubljanski psihoanalitski šoli kot štipendistka ameriškega programa Fulbright v Sloveniji. Je avtorica knjige Laughing Matter of Spirit (Northwestern University Press) in urednica A Touch of Doubt: On Haptic Scepticism (De Gruyter). Pri projektu Hegel v multirealnosti bo prevajala iz nemščine v angleščino, vodila umetniško ekipo v Berlinu ter 2-mesečno delavnico, katere rezultat bo oblikovanje konceptualnih in vizualnih komponent knjige prihodnosti: Heglova dialektika gospodarja in hlapca – vizualizacija moči.

Partnerji:
Inštitut za transmedijski dizajn © Inštitut za transmedijski dizajn INVR.SPACE © INVR.SPACE
Javna agencija za knjigo RS © JAK RS