Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Foto: Getty Images/Daniel Laflor

Želite ...

  • dokazati osnovno znanje nemščine
  • dokazati učni uspeh stopnje A2
  • uradni in mednarodno priznani certifikat

Goethe-Zertifikat A2 je izpit iz nemščine za odrasle. Dokazuje elementarno znanje jezika in ustreza drugi stopnji (A2) šeststopenjske lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike.

Z opravljenim izpitom pokažete, da ...

  • da razumete in znate uporabljati pogoste izraze v vsakdanjih situacijah,
  • da se znate sporazumevati v preprostih, utečenih situacijah, kjer gre za izmenjavo informacij o običajnih in pogostih temah,
  • da znate s preprostimi besedami povedati, od kod prihajate, opisati svojo izobrazbo, bližnjo okolico in predmete v povezavi z neposrednimi potrebami.

Priprava

Gradivo

Tukaj najdete vzorce in serije nalog za spletno učenje, tudi interaktivno in za tiste s posebnimi potrebami.

Več informacij

Pogoje, vsebino izpitov in nadaljnje informacije v zvezi z Goethe-Zertifikat A2 najdete tukaj: