Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 Foto: Getty Images/Echo

Želiš ...

  • opraviti izpit za otroke in mlade med 10. in 16. letom starosti
  • dokazati čisto preprosto znanje nemščine
  • dokazati svoj učni uspeh na stopnji A1
  • uraden in mednarodno priznan certifikat

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch je izpit iz nemščine za otroke in mlade v starosti od 10 do 16 let. Potrjuje čisto preprosta jezikovna znanja in ustreza prvi stopnji (A1) šeststopenjske kompetenčne lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezika (SEJO).

Z opravljenim izpitom pokažeš, da ...

  • lahko postavljaš preprosta vprašanja in nanja odgovarjaš ter za nekaj prosiš in se odzoveš na prošnjo.
  • lahko s preprostimi frazami in stavki pišeš o sebi in drugih.
  • lahko razumeš pogovore in besedila, ki obravnavajo znane stvari.

Priprava

Gradivo

Tukaj najdeš vzorce in serije nalog za spletno učenje, tudi interaktivno.

Več informacij

Pogoje, vsebino izpitov in nadaljnje informacije v zvezi z Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 najdeš tukaj: