Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Želite ...

  • se pripraviti na študij v Nemčiji
  • pri prošnji za delovno mesto dokazati napredno znanje nemščine;
  • se pripraviti na dejavnost na področju zdravstva v Nemčiji;
  • dokazati svoj učni uspeh na stopnji B2;
  • predložiti dokazilo o uradno in mednarodno priznanem certifikatu.

Goethe-Zertifikat B2 je izpit iz nemščine za mlade in odrasle. Potrjuje napreden jezikovni nivo in ustreza četrti stopnji (B2) šeststopenjske kompetenčne lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).

Z opravljenim izpitom pokažete, da ...

  • razumete glavne vsebine kompleksnejših besedil o konkretnih in abstraktnih temah in na lastnem strokovnem področju lahko razumete tudi strokovne razprave.
  • se lahko sporazumevate tako spontano in tekoče, da je možen normalen pogovor z naravnimi govorci brez večjega napora na obeh straneh.
  • se lahko jasno in podrobno izražate o širokem spektru tem, pojasnite stališče o aktualnem vprašanju in navedete prednosti in slabosti različnih možnosti.

Priprava

Gradivo

Tukaj najdete vzorce in serije nalog za spletno učenje, tudi interaktivno in za tiste s posebnimi potrebami.

Več informacij

Pogoje, vsebino izpitov in nadaljnje informacije v zvezi z Goethe-Zertifikat B2 najdete tukaj: