Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 © Getty Images

Želite ...

  • študirati na visoki šoli v nemško govorečem prostoru;
  • pri prošnji za delovno mesto dokazati napredno znanje nemščine;
  • se pripraviti na dejavnost na področju zdravstva v Nemčiji;
  • dokazati svoj učni uspeh na stopnji B2;
  • predložiti dokazilo o uradno in mednarodno priznanem certifikatu.

Goethe-Zertifikat B2 je izpit iz nemščine za odrasle in od leta 2019 tudi za mlade. Potrjuje napreden jezikovni nivo in ustreza četrti stopnji (B2) šeststopenjske kompetenčne lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).

Z opravljenim izpitom pokažete, da ...

  • razumete glavne vsebine kompleksnejših besedil o konkretnih in abstraktnih temah in na lastnem strokovnem področju lahko razumete tudi strokovne razprave.
  • se lahko sporazumevate tako spontano in tekoče, da je možen normalen pogovor z naravnimi govorci brez večjega napora na obeh straneh.
  • se lahko jasno in podrobno izražate o širokem spektru tem, pojasnite stališče o aktualnem vprašanju in navedete prednosti in slabosti različnih možnosti.

Priprava

Gradivo

Tukaj najdete vzorce in serije nalog za spletno učenje, tudi interaktivno in za tiste s posebnimi potrebami.

Več informacij

Pogoje, vsebino izpitov in nadaljnje informacije v zvezi z Goethe-Zertifikat B2 najdete tukaj: