SLOVENSKO-NEMŠKA GOSPODARSKA ZBORNICA IN GOETHE-INSTITUT LJUBLJANA

AHK- Deutsch-Slowenische Industrie-und Handelskammer ©

Dva močna partnerja prihodnosti

Od januarja 2018 sta obe nemški instituciji partnerja - medtem ko Goethe-Institut posreduje nemško kulturo, jezik in informacije o Nemčiji, Slovensko-nemška gospodarska zbornica (Deutsch-Slowenische Industrie-und Handelskammer - AHK) podpira nemška in slovenska podjetja, ki so gospodarsko aktivna ali pa to želijo postati v državi gostiteljici.
Kaj bi bilo v dani situaciji bolj smiselno kot združiti moči, kjer je to možno.
Skupaj smo še močenjši partner!
Veselimo se sodelovanja na področju tečajev nemščine in izpitov.
Več o Slovensko-nemški gospodarski zbornici (AHK)