ViceVersa v Kremnici 2024

Slovensko-nemecká prekladateľská dielňa

Angyalov Dom © Foto: Národná banka Slovenska

Druhý workshop pre prekladateľov zo slovenčiny do nemčiny a z nemčiny do slovenčiny sa uskutočnil v máji 2024 v Kremnici. Workshop ponúkol profesionálnym literárnym prekladateľom a prekladateľkám cennú príležitosť na stretnutie a výmenu odborných skúseností.

Prekladateľky a prekladatelia mali príležitosť prediskutovať svoje prekladateľské projekty s kolegami a kolegyňami z oboch jazykových smerov a zároveň diskutovali o prístupoch k rozličným druhom textov. V rámci dielne sa zameriavali aj na individuálnu a kultúrnu výmenu: aktuálny slovenský a nemecký literárny trh, príslušné pracovné podmienky a sprostredkovanie preložených diel.

  • Angyalov dom v Kremnici
  • 29. apríl - 5. máj 2024
3. a 4. mája 2024 sa v Banskej Bystrici uskutočnil Festival literárneho prekladu TRANZ. Jeho návšteva bola súčasťou prekladateľskej dielne a účastníčky a účastníci tam aj predstavili svoju prácu na verejnej diskusii.

S podporou programu TOLEDO Nemeckého prekladateľského fondu (DÜF), financovaného nadáciou Robert Bosch Stiftung, ako aj Goethe-Institut Bratislava a Slovenského literárneho centra Bratislava, v spolupráci s občianskym združením literárnych prekladateliek a prekladateľov, redaktoriek a redaktorov DoSlov a Festivalom literárneho prekladu TRANZ.

Sledujte nás