25 rokov Goetheho inštitútu na Slovensku

 • Storočie Mannovcov, čítanie s autorom knihy Manfredom Flügge, 14. 3. ©Goethe-Institut
  Storočie Mannovcov, čítanie s autorom knihy Manfredom Flügge, 14. 3.
 • Premiéra nemeckého filmu Sloboda na Febiofeste, 20. 3. ©Miro Nôta pre MFFK Febiofest
  Premiéra nemeckého filmu Sloboda na Febiofeste, 20. 3.
 • Aktuálni a bývalí kolegovia, oslava 25. rokov otvorenia inštitútu, 27. 3. ©Goethe-Institut
  Aktuálni a bývalí kolegovia, oslava 25. rokov otvorenia inštitútu, 27. 3.
 • Organista Christian Schmitt počas majstrovského kurzu, Slovenský rozhlas, 8. 4. ©Katarína Krištúfková
  Organista Christian Schmitt počas majstrovského kurzu, Slovenský rozhlas, 8. 4.
 • Nemecký historik Philipp Ther predstavuje svoju knihu Európske dejiny migrácie, 17. 4. ©Goethe-Institut
  Nemecký historik Philipp Ther predstavuje svoju knihu Európske dejiny migrácie, 17. 4.
 • Otvorenie výstavy Nemecko krajina vynálezcov, Galéria Umelka, 2. 5. ©Boris Németh
  Otvorenie výstavy Nemecko krajina vynálezcov, Galéria Umelka, 2. 5.
 • Koncert nemeckého hráča na lesný roh Felixa Kliesera, Slovenská filharmónia, 10. 5. ©Jan F. Lukáš
  Koncert nemeckého hráča na lesný roh Felixa Kliesera, Slovenská filharmónia, 10. 5.
 • Majstrovský kurz s nemeckým dramatikom Rolandom Schimmelpfennigom, Nová dráma/New Drama, Štúdio 12, 15. 5. ©Nová dráma/New drama
  Majstrovský kurz s nemeckým dramatikom Rolandom Schimmelpfennigom, Nová dráma/New Drama, Štúdio 12, 15. 5.
 • Autor komiksov Reinhard Kleist na otvorení festivalu BRaK, Pistoriho palác, 18. 5. ©Mišenka Plantážnik
  Autor komiksov Reinhard Kleist na otvorení festivalu BRaK, Pistoriho palác, 18. 5.
 • Poetry Slam English vs. Deutsch vs. slovenčina za slušné Slovensko, 25. 5. © Fountain Poetry
  Poetry Slam English vs. Deutsch vs. slovenčina za slušné Slovensko, 25. 5.
 • Performatívno-participatívny projekt Anny Konjetzky Testlauf v rámci Dní architektúry a dizajnu, FA STU, 28. - 30. 5. ©Vladimír Šimíček
  Performatívno-participatívny projekt Anny Konjetzky Testlauf v rámci Dní architektúry a dizajnu, FA STU, 28. - 30. 5.
 • Autorka detských kníh Margit Auer prvýkrát na Slovensku kníhkupectvo Martinus, 12. 6. © Goethe-Institut
  Autorka detských kníh Margit Auer prvýkrát na Slovensku, kníhkupectvo Martinus, 12. 6.
 • Túlavé kino, mobilné kino z Nemecka v Novej Cvernovke, 28. 6. ©Gabriel Kuchta
  Túlavé kino, mobilné kino z Nemecka v Novej Cvernovke, 28. 6.
 • Deutschkongress, kongres germanistov a učiteľov nemeckého jazyka, Ružomberok, 1. - 2. 7. ©Anton Kulan
  Deutschkongress, kongres germanistov a učiteľov nemeckého jazyka, Ružomberok, 1. - 2. 7.
 • Byetone na festivale Pohoda v rámci Goethe-Nacht, 6. 7. © Pohoda
 • Hudba spája Európu, koncert zboru CoroPiccolo, Veľký evanjelický kostol, 29. 7. © Katarína Krištúfková
  Hudba spája Európu, koncert zboru CoroPiccolo, Veľký evanjelický kostol, 29. 7.
 • Orly a holubice, výstava v Kunsthalle Bratislava, vernisáž 16. 8. © Goethe-Institut
  Orly a holubice, výstava v Kunsthalle Bratislava, vernisáž 16. 8.
 • Deň otvorených dverí počas Dobrého trhu na Panenskej, 15. 9. © Gabriel Kuchta
  Deň otvorených dverí počas Dobrého trhu na Panenskej, 15. 9.
 • XII medzinárodné finále Jugend debattiert international, 20. 9., budova NR SR © Vladimír Šimíček
  XII medzinárodné finále Jugend debattiert international, 20. 9., budova NR SR
 • 41. PechaKucha Night Bratislava, inštitucionálne zmeny, 27. 9., Nová Cvernovka © Goethe-Institut
  41. PechaKucha Night Bratislava, inštitucionálne zmeny, 27. 9., Nová Cvernovka
 • Rabih Mroué a Lina Saneh: 33 otáčok za minútu a pár sekúnd, 1. 10., Festival Divadelná Nitra © Ctibor Bachratý
  Rabih Mroué a Lina Saneh: 33 otáčok za minútu a pár sekúnd, 1. 10., Festival Divadelná Nitra
 • Reiner Stach a Jozef Tancer na otvorení projektu PremenaVR, 1. 10. © Goethe-Institut
  Reiner Stach a Jozef Tancer na otvorení projektu PremenaVR, 1. 10.
 • Člen poroty Thorsten Storno (DE) počas Bratislava Game Jam, 9. - 11. 11., Nová Cvernovka © Radovan Dranga
  Člen poroty Thorsten Storno (DE) počas Bratislava Game Jam, 9. - 11. 11., Nová Cvernovka
 • Wolfgang Voig presents GAS live, 10. 11., A4 - priestor súčasnej kultúry © Goethe-Institut
  Wolfgang Voig presents GAS live, 10. 11., A4 - priestor súčasnej kultúry
 • Prezentácia prekladu Plechového bubienka do slovenčiny, Adam Bžoch a Michal Hvorecký, 21. 11. © Goethe-Institut
  Prezentácia prekladu Plechového bubienka do slovenčiny, Adam Bžoch a Michal Hvorecký, 21. 11.

27. marca oslávil Goetheho inštitút na Slovensku svoje 25. narodeniny. Presne v tento deň pred 25 rokmi inštitút otvoril vtedajší nemecký minister zahraničných vecí Klaus Kinkel.

V roku 1993 sa Bratislava stala jedným z hlavných miest strednej a východnej Európy, v ktorých po páde komunistického režimu vznikali nové inštitúty. Po skromných začiatkoch a dvoch sťahovaniach je Goetheho inštitút v súčasnosti nielen stabilným partnerom slovenskej umeleckej a kultúrnej obce, ale aj obľúbeným miestnom schôdzok v centre mesta.
 
Jubilejný rok by sme chceli osláviť spoločne s našimi partnermi, priateľmi i všetkými našimi návštevníkmi. Od marca do novembra si naše už 25 rokov trvajúce angažovanie sa na Slovensku pripomenieme 25 podujatiami.
 
Spoločne s partnermi pritom pripravíme celý rad najrozličnejších podujatí: od literárnych čítaní, výstavy súčasného umenia, tanečných predstavení až po koncerty, premietania filmov a deň otvorených dverí.
 
Sme radi, že môžeme sláviť s vami.

 

Audiotour zwei fünf / dva päť

Audioinštalácia, ktorá ponúka malú prehliadku Goetheho inštitútu, no nedokumentuje iba skúsenosti a anekdoty tých, čo tu pracujú, ale veľmi explicitne sa zameriava na auditívne vnímanie poslucháča.

Program

Jubilejný rok by sme chceli osláviť spoločne s našimi partnermi, priateľmi i všetkými našimi návštevníkmi. Od marca do novembra si naše už 25 rokov trvajúce angažovanie sa na Slovensku pripomenieme 25 podujatiami.

 

Osobnosti o Goetheho inštitúte

Aký zážitok z našich podujatí vo Vás dlho rezonoval?
Na ktorú spoluprácu s Goetheho inštitútom spomínate najradšej?
Opýtali sme sa niekoľkých osobností.

25 rokov kultúrnosti

Kultúra má v spoločnosti výnimočné postavenie. Na scénu síce prichádza ako posledná, zato siaha najvyššie, na vrchol. Keď príde k najhoršiemu, odchádza ako prvá.

Zahraničné kultúrne inštitúty majú v náplni okrem jazykových kurzov aj rozvoj otvorenej spoločnosti a integrity. Vďaka nim vzniká množstvo literárnych večerov, divadelných predstavení, výstav, filmových festivalov, koncertov či sympózií.

V niektorých obdobiach sa na dôležitých štátnych pozíciách ocitajú ľudia, ktorí nie sú vizionári a nerozumejú podmienkam, ktoré si verejná služba vyžaduje. Vtedy sa mnohí pýtajú: Načo je nám taká inštitúcia? Nezrušíme ju?

Otázky prichádzajú v nových demokratických spoločnostiach ako Slovensko pravidelne. Procesy nás síce vracajú do bodu nula, ale zároveň umožňujú nové prepojenia, pretože sme prinútení  hľadať východiská. Naša identita nestojí len na odzrkadľovaní spoločenského diania, ale aj na prezentácii na medzinárodnom poli, pretože tam sa ukáže, aká je silná, ako krajina s kreatívnym potenciálom obstojí v širšom kontexte, či funguje ako predvoj a udáva trendy, alebo sa drží skôr na chvoste diania. Na kultúrnych projektoch s vyspelými krajinami sa učíme rozvíjať a otvárať novému. Dozvedáme sa, na akej úrovni sa nachádzame, ako vedieme dialóg, ako budujeme platformy pre rôznorodosť. Kultúrne inštitúty sa snažia o prieniky, premostenia a odstraňovanie ostrých hrán.

Rádio_FM spolupracuje s Goetheho inštitútom dlhodobo. Spoločne verejnoprávnemu priestoru prinášame nemeckú kultúru: aktuálnu hudbu aj rozhovory s osobnosťami literatúry a spoločnosti.
Zrealizované projekty slovensko-nemeckej spolupráce ukazujú, že dialóg v Európe je možný a rozvíja sa. Aktivity Goetheho inštitútu sú odrazom kreatívneho, zanieteného a hľadajúceho človeka, ktorý sa nestotožní s predstavou, že niečo nejde. Tím, ktorý za aktivitami stojí, si  uvedomuje, že aj najmenšia časť skladačky je dôležitá, a preto ich činnosť pôsobí ako harmonický celok. V knižnici, v kancelárii riaditeľa aj v kaviarni stretnem ľudí, s ktorými sa cítim inšpiratívne a dobre. Každý kontakt je dôležitý. Aj to spolu tvorí našu kultúrnosť.

Želám Goetheho inštitútu k 25. výročiu, aby kultúrne projekty ponúkal minimálne v takom množstve a kvalite ako doteraz!

Maroš Hečko, hudobník a spisovateľ