25 rokov Goetheho inštitútu na Slovensku

GI_25 © Goethe-Institut

27. marca oslávil Goetheho inštitút na Slovensku svoje 25. narodeniny. Presne v tento deň pred 25 rokmi inštitút otvoril vtedajší nemecký minister zahraničných vecí Klaus Kinkel.

V roku 1993 sa Bratislava stala jedným z hlavných miest strednej a východnej Európy, v ktorých po páde komunistického režimu vznikali nové inštitúty. Po skromných začiatkoch a dvoch sťahovaniach je Goetheho inštitút v súčasnosti nielen stabilným partnerom slovenskej umeleckej a kultúrnej obce, ale aj obľúbeným miestnom schôdzok v centre mesta.
 
Jubilejný rok by sme chceli osláviť spoločne s našimi partnermi, priateľmi i všetkými našimi návštevníkmi. Od marca do novembra si naše už 25 rokov trvajúce angažovanie sa na Slovensku pripomenieme 25 podujatiami.
 
Spoločne s partnermi pritom pripravíme celý rad najrozličnejších podujatí: od literárnych čítaní, výstavy súčasného umenia, tanečných predstavení až po koncerty, premietania filmov a deň otvorených dverí.
 
Sme radi, že môžeme sláviť s vami.

 

Audiotour zwei fünf / dva päť

Audioinštalácia, ktorá ponúka malú prehliadku Goetheho inštitútu, no nedokumentuje iba skúsenosti a anekdoty tých, čo tu pracujú, ale veľmi explicitne sa zameriava na auditívne vnímanie poslucháča.

Program

Jubilejný rok by sme chceli osláviť spoločne s našimi partnermi, priateľmi i všetkými našimi návštevníkmi. Od marca do novembra si naše už 25 rokov trvajúce angažovanie sa na Slovensku pripomenieme 25 podujatiami.

 

Osobnosti o Goetheho inštitúte

Aký zážitok z našich podujatí vo Vás dlho rezonoval?
Na ktorú spoluprácu s Goetheho inštitútom spomínate najradšej?
Opýtali sme sa niekoľkých osobností.

25 rokov kultúrnosti

Kultúra má v spoločnosti výnimočné postavenie. Na scénu síce prichádza ako posledná, zato siaha najvyššie, na vrchol. Keď príde k najhoršiemu, odchádza ako prvá.

Zahraničné kultúrne inštitúty majú v náplni okrem jazykových kurzov aj rozvoj otvorenej spoločnosti a integrity. Vďaka nim vzniká množstvo literárnych večerov, divadelných predstavení, výstav, filmových festivalov, koncertov či sympózií.

V niektorých obdobiach sa na dôležitých štátnych pozíciách ocitajú ľudia, ktorí nie sú vizionári a nerozumejú podmienkam, ktoré si verejná služba vyžaduje. Vtedy sa mnohí pýtajú: Načo je nám taká inštitúcia? Nezrušíme ju?

Otázky prichádzajú v nových demokratických spoločnostiach ako Slovensko pravidelne. Procesy nás síce vracajú do bodu nula, ale zároveň umožňujú nové prepojenia, pretože sme prinútení  hľadať východiská. Naša identita nestojí len na odzrkadľovaní spoločenského diania, ale aj na prezentácii na medzinárodnom poli, pretože tam sa ukáže, aká je silná, ako krajina s kreatívnym potenciálom obstojí v širšom kontexte, či funguje ako predvoj a udáva trendy, alebo sa drží skôr na chvoste diania. Na kultúrnych projektoch s vyspelými krajinami sa učíme rozvíjať a otvárať novému. Dozvedáme sa, na akej úrovni sa nachádzame, ako vedieme dialóg, ako budujeme platformy pre rôznorodosť. Kultúrne inštitúty sa snažia o prieniky, premostenia a odstraňovanie ostrých hrán.

Rádio_FM spolupracuje s Goetheho inštitútom dlhodobo. Spoločne verejnoprávnemu priestoru prinášame nemeckú kultúru: aktuálnu hudbu aj rozhovory s osobnosťami literatúry a spoločnosti.
Zrealizované projekty slovensko-nemeckej spolupráce ukazujú, že dialóg v Európe je možný a rozvíja sa. Aktivity Goetheho inštitútu sú odrazom kreatívneho, zanieteného a hľadajúceho človeka, ktorý sa nestotožní s predstavou, že niečo nejde. Tím, ktorý za aktivitami stojí, si  uvedomuje, že aj najmenšia časť skladačky je dôležitá, a preto ich činnosť pôsobí ako harmonický celok. V knižnici, v kancelárii riaditeľa aj v kaviarni stretnem ľudí, s ktorými sa cítim inšpiratívne a dobre. Každý kontakt je dôležitý. Aj to spolu tvorí našu kultúrnosť.

Želám Goetheho inštitútu k 25. výročiu, aby kultúrne projekty ponúkal minimálne v takom množstve a kvalite ako doteraz!

Maroš Hečko, hudobník a spisovateľ