Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)
What stays - archiving care© transmediale

What Stays – Archiving Care

Program JUNGE AKADEMIE berlínskej Akadémie umení, festival mediálneho umenia a digitálnej kultúry transmediale a Goethe-Institut Slovensko udeľujú tri online štipendiá, zabezpečujúce vybraným zahraničným umelkyniam a umelcom účasť na digitálnom štipendijnom programe „What Stays – Archiving Care“. Na základe medzinárodnej výzvy určenej pre umelcov, v ktorých tvorbe sa prelínajú digitálne technológie s alternatívnymi historickými naratívmi a experimentálnymi archivárskymi metódami, sa toto štipendium udeľuje nasledujúcim autorom: Aditya Surya Taruna aka Kasimyn, Romi Ron Morrison a Francois Knoetze, Amy Louise Wilson (Lo-Def Film Factory) a ich spolupracovník Joe-Yves Salankang Sa-Ngol.
 
Online rezidenčné pobyty sa uskutočnia od júla do októbra 2021 a každý z nich je honorovaný sumou tritisíc eur. Vybrané umelkyne a umelci v tomto čase vytvoria nové práce, ktoré sa budú prezentovať online. Po prvý raz sa so svojou tvorbou predstavia 13. júla 2021, keď ich vyspovedajú Maya Indira Ganesh, Clara Herrmann, Nora O Murchú, Sinthujan Varatharajah a i. Toto hybridné diskusné podujatie sa uskutoční v sídle Akadémie umení v Berlíne.

Bližšie informácie o vybraných umelcoch a ich projektoch


Aditya Surya Taruna aka Kasimyn (Indonézia)
JOGET-X – A Speculative Archive in Alternate Histories of Indonesian Dance Music


Gamelan predstavuje tradičný inštrumentálny prejav hudobných zoskupení jávskych, sundských a balijských obyvateľov Indonézie; základom klasických hudobných súborov sú prevažne bicie hudobné nástroje. V projekte s názvom JOGET-X skúma Aditya Surya Taruna rôznorodosť gamelanu, aby vytvoril reflexívny archív indonézskej tanečnej hudby. Aditya Surya Taruna pôsobí ako producent elektronickej hudby, zvukový umelec a DJ; žije na Bali.
 
Romi Ron Morrison (USA)
Noticing the Preconditions for ___________.


Romi Ron Morrison je čierna queer nebinárna umelkyňa a výskumníčka, resp. umelec a výskumník. Projekt Noticing The Preconditions For ___________. predstavuje experiment, v ktorom si dlhodobo dopisujú Romi Ron Morrison a nigérijsko-americká umelkyňa Mimi Onuoha. Zaznamenávaním okamihov, v ktorých sa počas bežného života oboch umelkýň, resp. umelcov prejavuje starostlivosť, pocity nadobúdajú podobu archivárskych záznamov.
 
 
Francois Knoetze, Amy Louise Wilson (Lo-Def Film Factory) a ich spolupracovník Joe-Yves Salankang Sa-Ngol (Južná Afrika)
The Subterranean Imprint Archive 


Východiskom pre aktuálne prebiehajúci výskumný projekt The Subterranean Imprint Archive o odkaze technológií, ktorý zanechala ťažba nerastného bohatstva v centrálnej a južnej Afrike, je príbeh bane Shinkolobwe v Konžskej demokratickej republike. Sochár, autor videí a performance Francois Knoetze založil spolu so spisovateľkou a performérkou Amy Louise Wilsonovou spoločnosť Lo-Def Film Factory. Ich prácu charakterizuje vzájomné prepájanie archívneho hľadania, dramaturgie a vizuálnych stratégií s audiovizuálnou umeleckou tvorbou, kolážami, sochárskymi inštaláciami a virtuálnou realitou.
 

Prednáška a diskusia 26.11.2021

OPEN CALL: WHAT STAYS – ARCHIVING CARE

O trojmesačný online rezidenčný pobyt sa môžu uchádzať umelci a umelkyne pracujúci s digitálnymi technológiami, alternatívnym pohľadom na históriu a exteprimentálnymi archivačnými formátmi. Každý rezident získa 3 000 EUR a môže pracovať dištančne. Hotové diela sa budú prezentovať online a v rámci podujatí partnerov projektu počas jeho ročného trvania.
 

Spochybňovať historické záznamy, namietať voči naratívom či zahŕňať do verejných obrazov aj odlišnosti, to si vyžaduje odhodanosť, predstavivosť a spájanie protichodných skúseností a znalostí. Archívy, vo svojej podstate väčšinou neúplné a nestabilné, sa stali miestom, kde zaznamenávaná história sa spochybňuje a nanovo určuje aktom odporu a odmietnutia. Cez aktívnu pozornosť pre prázdne miesta, opomenutia a politiku metadát sa projekt What Stays – Archiving Care zaoberá tým, ako sa gestom záujmu dajú budovať alternatívne archívy a odkrývať alternatívne historické naratívy a príbehy. 

Ako odpoveď na meniacu sa historickú realitu projekt skúma, ako sa dajú nanovo organizovať objekty, krajiny, umelé prostredia a telá.
 
Ako môžu byť alternatívne archívy realizované nanovo a inak prostredníctvom ústneho podania, archivačných nástrojov a experimentálnych digitálnych postupov

Ktoré nástroje a technológie (gamingové platformy a umelá inteligencia) zodpovedajú za viac než humánne alebo doteraz ako bezcenné vyhodnotené spomienky?

Akú úlohu zohrávajú empatia a predstavivosť v priestoroch odporu voči oficiálnym záznamom a dominantným naratívom?

Ako dokážu umelecké postupy aktivovať mlčanie alebo prázdne miesta alebo sa postaviť proti sile metadát a indexovania?

Akú úlohu zohrávajú nehumánni aktéri pri formovaní nových systémov poznani a chápania civilizácie, kultúry a prírody?

Ako by mohli DIY-archívy postavené na intimite, nestabilite a zlyhaní zviditeľniť novú zodpovednosť a pripisovanie?

Na akých hodnotách sú postavené alternatívne archívy a ako transformujú alebo generujú novú politickú realitu?

Aké formy archivačných postupov dokážu opísať zmenu krajiny z dôvodu klimatickej zmeny?

Ako sa alternatívne archívy môžu stať priestorom pre prehodnocovanie, novú interpretáciu a opravu?

Akú úlohu môžu hrať archivačné postupy pri vytváraní imaginárnych teritórií a nových identít? 

What Stays – Archiving Care prezentuje umelecké, špekulatívne a nekooperatívne praktiky, ktoré majú potenciál zmeniť vnímanie minulosti a budúcnosti.  Počas ročného trvania projektu budú partneri organizovať a zverejňovať podujatia, workshopy, diskusie, performance a články, ktoré budú skúmať a dokumentovať témy a výsledky projektu.
 
Žiadosti
 
ŽIadosti o štipendiá v rámci projektu What Stays – Archiving Care, je možné podávať od 6. apríla do 4. mája 2021 do polnoci stredoeurópskeho času. Výzva je určená pre umelkyne a umelcov, ktorí pracujú s digitálnymi technológiami, alternatívnymi príbehmi a experimentálnymi archivačnými formátmi. Každá trojmesačná rezidencia je dotovaná sumou 3 000 EUR a bude prebiehať dištančne v období od júna do septembra 2021. Hotové práce budú prezentované online a rezidentky a rezidenti budú prizvaní k účasti na podujatiach.
 
Formát
 
Projekty je možné podávať a realizovať vo všetkých webových formátoch vrátane textu, 3D objedkov, zvuku, performancií, APIs, hier a podobne. Vítané sú najmä projekty, ktoré sú postavené na princípoch open source, prístupnosti a participácie.
 
Porota
 
Umelcov a umelkyne, ktorí získajú štipendiá, bude vyberať porota v zložení:
Helen Pritchard, profesorka Queer a feministickej technológie a vedy & digitálneho dizajnu, University of Plymouth
Clara Herrmann, programová riaditeľka JUNGE AKADEMIE, Akademie der Künste
Oulimata Gueye, nezávislá kurátorka a umelecká kritička
Markus Huber, riaditeľ, Goethe-Institut Slovensko
Nora O Murchú, umelecká riaditeľka, festival transmediale, Berlín
 
Prihlasovanie

Prihlášky sa podávajú online a mali by obsahovať:
Návrh projektu (500 – 750 slov)
Vizuál alebo video projektu
Časovú os
Navrhovanú metodológiu
Krátky životopis
Kontaktné údaje
Portfolio predchádzajúcich prác v PDF 
 
V prípade ďalších otázok kontaktujte:  Linda.Fintorova@goethe.de


Partner

Akademie der Künste © AkD transmediale ©transmediale