Nemeckojazyčná literatúra

v slovenských prekladoch

Nemeckojazyčná literatúra
Nemeckojazyčná literatúra | Ilustrácia: Tobias Schrank, Goethe-Institut

Umelecký a odborný preklad prekonáva jazykové bariéry, sprístupňuje príbehy aj znalosti z celého sveta a tvorí nenahraditeľnú súčasť kultúrnej výmeny. Pozrite si výber nemeckojazyčných kníh preložených do slovenčiny, ktoré vyšli s našou podporou.

Aktuálne


Deutschsprachige Literatur Illustration: Tobias Schrank, Goethe-Institut

Knihy

Všetky preložené tituly beletrie, detských kníh aj literatúry faktu

Osoby

Autori, prekladatelia, ilustrátori atď.

Deutschsprachige Literatur Illustration: Tobias Schrank, Goethe-Institut

Vydavateľstvá

Všetky vydavateľstvá, ktoré publikujú preklady nemeckojazyčnej literatúry