Open Access

Vyhľadávanie Open Access Goetheho inštitútu rozširuje naše knižničné služby o voľne prístupné vedecké publikácie v rôznych jazykoch (predovšetkým v nemčine a angličtine, ale aj v iných jazykoch).
 

Čo všetko môžem nájsť v systéme BOSS-Discovery?

BOSS-Discovery je open source systém na vyhľadávanie a získavanie vedeckej literatúry. Vyhľadávanie prostredníctvom BOSS-Discovery odkazuje na viac ako 3 milióny zdrojov údajov, z ktorých väčšina je digitálne archivovaná v Nemecku a je k dispozícii na bezplatné stiahnutie. Databáza pokrýva širokú škálu médií a poskytuje prístup ku knihám, článkom, dizertačným prácam, ako aj novinovým a časopiseckým článkom.

Ako môžem používať BOSS-Discovery?

Používanie databázy BOSS-Discovery je bezplatné! Členstvo v knižnici ani registrácia sa nevyžadujú. Prístup do tohto open source systému je možný kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta. Trojjazyčná dostupnosť webovej stránky, prehľadný formát zobrazenia a jednoduchá a užívateľsky zrozumiteľná navigácia umožňujú efektívne vyhľadávanie a sťahovanie údajov.

Jedno vyhľadávanie - okamžité použitie - žiadne obchádzky!
 

Sledujte nás