Služby pre knihovníkov

Goethe-Institut podporuje výmenu odborných znalostí medzi knižnicami, knihovníkmi, knihovníckymi zväzmi a vzdelávacími inštitúciami na Slovensku a v zahraničí. So Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenskou asociáciou knižníc organizujeme konferencie, študijné cesty alebo výmenné pobyty v knižničnej a informačnej oblasti.
 

Spolupráce s knižnicami

Cezhraničné partnerstvá medzi knižnicami nielenže podporujú výmenu profesionálnych skúseností a osobné stretnutia medzi knihovníkmi a knihovníčkami, ale poskytujú aj impulzy, prinášajú nové perspektívy a obohacujú ponuku služieb knižníc.

Ponúkame:
  • Kvalifikované poradenstvo pri budovaní nemeckojazyčného fondu a fondu, ktorý sa týka Nemecka
  • Revízia knižničného fondu, poskytovanie cudzojazyčných fondov a ich sprostredkovanie
  • Spoločné webové stránky, spoločné projekty, výstavy atď.
  • Výmena personálu, výmena skúseností
  • Pobyty knihovníkov v partnerskej krajine, študijné cesty
  • Jazykové kurzy pre zamestnancov knižníc

Kontakt

Aktivity

Sledujte nás