Knižnica

Publikum v knižnici © Goetheho inštitút

V knižnici nájdete výber médií v nemeckom jazyku a v preklade. Knihy, časopisy, filmy, hudbu, aplikácie a hry. Informujte sa o aktuálnych témach a trendoch a spoznajte Nemecko.

Aktuálne projekty

Ukončené projekty