Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)

Experimentovanie po nemecky

S podporou Nadácie Volkswagen Slovakia vyvíja Goetheho inštitút mnohostranne použiteľné materiály pre vyučovanie prírodovedných predmetov.
 
© Goethe-Institut
Ilustrácie a grafika: ové pictures
Aby bolo vyučovanie dobré, musí byť nielen dobre naplánované ale musia byť použité aj učebné materiály vhodné pre deti. Učiteľom často chýbajú vhodné učebné materiály alebo aj odborná kompetencia. Goetheho inštitút na podnet Nadácie Volkswagen Slovakia preto vyvinul mnohostranne využiteľné materiály na nasledovné témy: voda, magnetizmus, rastliny, auto, materiály, vzduch, čas, hmotnosť, olej a masť, plyn, ľudské telo, zvieratá, príroda, zem, slnko.

K týmto témam je vypracovaných 15 CLIL modulov (experimenty, pozorovania). Hlavným cieľom je učiť sa experimentovať a nemčinu zároveň. Žiaci si precvičujú počúvanie s porozumením, čitanie s porozumením odborných textov, písanie a rozprávanie – tým, že podávajú správu a prezentujú výsledky.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl v 3. a 4. triedach, ktorých nemčina je na úrovni A1.

Čo je CLIL?

Pod metódou CLILL rozumieme duálne vyučovanie, ktoré umožňuje učiť vecné obsahy z rôznych odborných oblastí pomocou cudzieho jazyka. Cudzí jazyk nie je predmetom vyučovania, je použitý ako médium, aby mohli byť vypracované obsahy/koncepcie opakovania, rozširovania a upevňovania už naučeného. Žiaci sa učia všeobecný jazyk a odborný jazyk. Učia sa napr. ako zostaviť elektrický obvod, ako funguje (odborný jazyk), zároveň učiteľ komunikuje so žiakmi a vysvetľuje, dáva pokyny, stará sa o pokoj, vydáva príkazy a pod. (všeobecný jazyk). Podporujú sa a vyžadujú sa kognitívne schopnosti žiakov, pretože v cudzom jazyku sa hovorí o komplexnejších veciach ako napr. o elektrickom prúde.
 
Pomocou metódy CLIL  sa naučia žiaci cudzí jazyk rýchlejšie a sú viac motivovaní. Preto je CLIL potrebný a zmysluplný. Prebúdza a posilňuje záujem o učenie sa nemčiny. A nielen to – žiaci si uvedomujú, že nemčina má aj reálne využitie.

Hry - videá

V spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia sme pripravili videá k 4 hrám, ako hry vo vyučovaní aplikovať.

ModulY

Na vyučovanie budú k dispozícií vypracované moduly k rôznym témam. Počas experimentovania si žiaci precvičujú počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písanie a rozprávanie po nemecky. 

Moduly obsahujú nasledovné materiály pre žiačky a žiakov:

Pracovné listy:
  • S cvičeniami k slovnej zásobe, sieť tém a nápadov, aktivovanie vedomostí
  • Návod na uskutočnenie experimentu (obraz, slovo-vety)
  • Výsledky experimentu
  • Cvičenia na tréning kompetencií – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, hovorenie, písanie
  • Upevňovanie naučeného
  • Využívanie naučeného
Moduly obsahujú nasledovné materiály pre učiteľky a učiteľov:
  • Metodické pokyny
  • Dodatkové materiály: plagáty
Autorky: Beata Menzlová a Evelin Fuchs
Spracovala: Petra Kaufholdová a Yvonne Klietz
 

Kontakt

Andrea Bartošová © Marek Jančúch Andrea Bartošová
Kooperácia vo vzdelávaní
Menšiny
Tel. +421 2 59 204 317, Mob. +421 940 605 117
andrea.bartosova@goethe.de

 
Nadácia Volkswagen Slovakia © Nadácia Volkswagen Slovakia