Výstava „NEMECKO KRAJINA VYNÁLEZCOV“

Erfinderland

DIDAKTICKÉ MATERIÁLY K VÝSTAVE „NEMECKO KRAJINA VYNÁLEZCOV“

Nemecko krajina vynálezcov – časť výskum vo forme výstavy pre žiakov, študentov, mladých vedcov ako aj pre všetkých záujemcov o nemecké vynálezy, ktoré zmenili svet prostredníctvom prírodovedeckých disciplín, historických objavov a budúcich inovácií.

Didaktické materiály:
A1

Príprava pre žiaka
Príprava pre učiteľa
Vyhodnotenie pre žiaka
Vyhodnotenie pre učiteľa
Návšteva výstavy žiak
Návšteva výstavy učiteľ

A2
Príprava pre žiaka
Príprava pre učiteľa
Vyhodnotenie pre žiaka
Vyhodnotenie pre učiteľa
Návšteva výstavy žiak
Návšteva výstavy učiteľ

B1
Príprava pre žiaka
Príprava pre učiteľa
Vyhodnotenie pre žiaka
Vyhodnotenie pre učiteľa
Návšteva výstavy žiak
Návšteva výstavy učiteľ

Materiály podľa vedných odborov

Aký súvis má vlastne matematika s jazykom?

Zohráva v matematike jazyk skutočne podstatnú úlohu? Musí učiteľka dejepisu vedieť niečo o komplexných prívlastkoch a trpnom rode? Mal by teraz učiteľ biológie vyučovať nemeckú gramatiku? Odpovede na tieto otázky nájdete v príspevku Diany Maakovej, vedeckej spolupracovníčke Európskej univerzity vo Flensburgu.

Viac o projekte NEMECKO KRAJINA VYNÁLEZCOV

Nemecko krajina vynálezcov - okrem výstavy sú k dispozícii hry a videá. Objav v sebe vynálezca / vynálezkyňu!