Jugend debattiert international

Demokracia potrebuje občanov, ktorí kladú kritické otázky a majú odvahu vyjadriť svoj názor, ale taktiež dokážu počúvať názory druhých a vecne a férovo na ne reagujú. Tieto zásadné  kompetencie sprostredkuje Jugend debattiert international ako doteraz jediná medzinárodná súťaž v debatovaní študentov stredných škôl v strednej a východnej Európe. Súťaž prebieha v nemeckom jazyku.
 


 
O projekte
Jugend debattiert international učí mladých ľudí zo strednej a východnej Európy obhajovať svoje názory a postoje fundovane, presvedčivo a v nemeckom jazyku. Projekt chce posilniť vnímanie debatovania ako prostriedku demokratickej výmeny názorov a podporiť aktívnu viacjazyčnosť v Európe. Predmetom súťaže je debatovanie v nemčine na témy zo školského prostredia, o základných a ľudských právach, o histórii (obzvlášť spracovanie historických krívd) a Európe.
 
Tréning a súťaž
Prvou fázou každého ročníka je debatovanie v rámci školského vyučovania nemčiny, kde sa študenti pripravujú na debatovanie podľa pevne stanoveného kurikula a obsahovo sa zoznamujú s relevantnými témami. Súťaž začína školskými kolami a pokračuje cez finále v regiónoch k celoštátnemu semifinále a finále. Dvaja najlepšie umiestnení súťažiaci postupujú do medzinárodného finále, ktoré sa koná každý rok na jeseň v jednej zo zúčastnených krajín projektu.
 
Pre študentov
V súčasnosti sa súťaže Jugend debattiert international každoročne zúčastňuje okolo 3.000 študentov z viac ako 180 stredných škôl Slovenska, Estónska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Ruska, Slovinska, Česka, Ukrajiny a Maďarska. Súťaž je určená pre študentov stredných škôl.
 
Partneri projektu
Jugend debattiert international – súťaž krajín strednej a východnej Európy je spoločný projekt Goetheho inštitútu, Nadácie „Spomienka, zodpovednosť a budúcnosť“ (EVZ), Všeobecne prospešnej nadácie Hertie a Centrály pre zahraničné školstvo.
 

Aktuálne

Víťaz národného finále 2018 Filip Draškovič Foto: Vladimír Šimíček

Poznáme víťaza národného finále 2018

Filip Draškovič z Gymnázia Malacky sa stal slovenským víťazom Jugend debattiert international
 

XI. Medzinárodné finále v Taline Foto: Diana Unt © Goethe-Institut Estland

Poznáme víťazku XI. medzinárodného finále v Taline

Yana Bits z Ukrajiny vyhrala XI. medzinárodné finále Jugend debattiert international
 

Slovenské národné finále © Goethe-Institut

Poznáme víťazku národného finále 2017

Kristína Šúleková z Bratislavy je víťazkou slovenského národného finále Jugend debattiert international 2017

X. Internationales Finale Foto: Tomáš Železný

POZNÁME VÍŤAZA X. MEDZINÁRODNÉHO FINÁLE

Štyria najlepší účastníci v rétorickej súťaži v nemeckom jazyku Jugend debattiert international diskutovali v dnešnom mezinárodnom finále na tému: „Je potrebné vylúčiť  krajiny, u ktorých bol  dokázaný štátom organizovaný doping z medzinárodných športových súťaží?“ Khoi Nguyen z Českej republiky skončil v debate ako víťaz, Eglė Karpauskaitė z Litvy so svojimi príspevkami obsadila druhé miesto.
 

X. MEDZINÁRODNÉ FINÁLE V PRAHE Foto: David Brunner

X. MEDZINÁRODNÉ FINÁLE V PRAHE

Už po desiaty krát sa stretávajú najlepší mladí rečníci a debatujú v Prahe s cieľom získať celkové víťazstvo v Jugend debattiert international.

 

Tohtoročná víťazka Ema Bohumelová © Goethe-Institut

Zastúpenie Slovenska na medzinárodnom finálovom týždni v Prahe

Ema Bohumelová a Kristína Doubková budú zastupovať Slovensko na medzinárodnom finálovom týždni Jugend debattiert international v Prahe

Finalisti JDI 2016 © Goethe-Institut

POZNÁME VÍŤAZKU NÁRODNÉHO FINÁLE 2016

Ema Bohumelová z Bratislavy sa stala prvou víťazkou celoslovenského finále súťaže Jugend debattiert international