Prednáška a diskusia Globálne utrpenie Werthera

© Johannes Kaminski © Johannes Kaminski

Po , 22.04.2024

18:00

Čítanie Goetheho v Ázii

Po nadšenom prijatí Goetheho románu Utrpenie mladého Werthera v 19. storočí vo Francúzsku, Anglicku a Taliansku došlo začiatkom 20. storočia k vlnám jeho prekladov a adaptácií aj v Číne a Japonsku. Weite (Werther po čínsky) a Ueruteru (po japonsky) sa nevyhnutne líšia od Werthera. O ázijskom čítaní kultovej knihy porozpráva Johannes D. Kaminski.

Kaminski vyštudoval na Viedenskej univerzite germanistiku a sinológiu. Doktorát získal v roku 2011 na Oxfordskej univerzite za prácu o Goetheho prózach. Absolvoval študijné pobyty na Cambridgeskej univerzite (2012 – 2015) a na Academia Sinica (2015 – 2017) v Taipei na Taiwane. V rokoch 2018-2020 získal štipendium Marie Curie na Viedenskej univerzite. V súčasnosti pracuje v Ústave svetovej literatúry SAV. Okrem výskumu Goetheho diela sa zaoberá starovekou čínskou literatúrou a problematikou dystópie v súčasnej fantastickej literatúre.

Podujatie sa koná v nemeckom jazyku. Vstup voľný. Organizujeme v spolupráci s Ústavom svetovej literatúry SAV a Rakúskym kultúrnym fórom.

Späť