výstava Globálna kontrola a cenzúra

Poznanie je moc. A moc je hlavne v rukách tých, ktorí kontrolujú toky informácií. To platí špeciálne pre digitálnu kultúru, keďže všetky informácie dostupné na internete môžu byť manipulované. Pomerne dlhý čas sa verilo, že z týchto digitálnych nástrojov môžu vzísť nové formy demokratickej participácie. Ale v poslednom čase sa ukazuje, že sú skôr ideálnym kľúčom k sledovaniu miliárd ľudí.  Okrem masovej analýzy komunikačných metadát a takmer neobmedzeného prístupu k osobným údajom sa cenzúra (tajná, alebo priznaná) môže realizovať ešte prostredníctvom manipulácie alebo zákazov a rušenia. Byť vydaný napospas nepredstaviteľne mocným autoritám, ktoré kontrolujú a cenzurujú, sa v súčasnosti stalo základnou charakteristikou ľudskej existencie. Navyše sa zdá, že dnes valná časť verejnosti rezignovala pred všadeprítomným štátnym a komerčným dohľadom.
Výstava vznikla spoluprácou vedcov, novinárov, aktivistov a umelcov z viac ako dvadsiatich krajín sveta. Podieľali si na nej organizácie ako German PEN Center, Chaos Computer Club, Reportéri bez hraníc, a taktiež platformy netzpolitik.org, digitalcourage.de, WikiLeaks a ďalšie. Cieľom výstavy je rozšíriť verejnú diskusiu o metódach dozoru a cenzúry, a to nielen kvôli neustále pribúdajúcim medializovaným prípadom, ale najmä preto, že vyšetrenie týchto praktík sprevádzajú početné prekážky.
Kurátori výstavy: Bernhard Serexhe, Lívia Nolasco-Rózsás
 
Inštitúcia: ZKM Karlsruhe (DE)
 

Späť