prednáška Otvorenie projektu Bauhaus: 100 rokov

Pohľad z okna školy © Vladimír Bahna

Ut , 03.09.2019

Knižnica

Panenská 33
81482 Bratislava

Bratislavskú ŠUR-ku, vo svojej dobe jedinú verejnú umeleckú školu na Slovensku, prirovnávali už krátko po jej vzniku k nemeckému Bauhausu. Neznamenalo to však, že by sa jej riaditeľ, Josef Vydra, snažil vytvoriť kópiu najslávnejšej umeleckej školy. Toto prirovnanie skôr vyjadrovalo jeho odvahu v Bratislave nekompromisne zavádzať najnovšie trendy vo výtvarnom vzdelávaní a vychovávať tak novú generáciu moderne zmýšľajúcich výtvarníkov a dizajnérov pre miestny priemysel, obchod a reklamu. Tomu zodpovedal aj program školy, ktorý Vydra zhrnul do jednej výstižnej vety: „Nebáť sa moderny, kriticky z nej vyberať a skúšať všetko najnovšie a prenášať výsledky späť do výroby stalo sa zásadou celého učiteľského kolektívu.“

Klára Prešnajderová zo Slovenského múzea dizajnu, kurátorka momentálne prebiehajúcej výstavy "Nebáť sa moderny!", predstaví medzinárodný charakter bratislavskej Školy umeleckých remesiel s jej lokálnymi špecifikami.
Večerom bude sprevádzať Maroš Schmidt, riaditeľ Slovenského múzea dizajnu, ktorý predstaví dobovú hudbu – môžeme sa tešiť na ukážky na šelakových platniach.
 

Späť