Tài trợ bởi viện Goethe
MANZI Exhibition Space

HAN 29.07.2022 © Viện Goethe Hà Nội

Trong khuôn khổ hợp tác cùng Manzi Art Space và với hỗ trợ của Viện Goethe Hà Nội, Manzi Exhibition Space (MES) - một không gian mới để các nghệ sĩ Việt Nam tự do phát triển nghệ thuật đã được thành lập.

Sự kiện

Nghệ sỹ & chuyên gia

Nguyễn Huy An © © Nguyễn Huy An Nguyễn Huy An © Nguyễn Huy An
Nguyễn Trinh Thi © © Nguyễn Trinh Thi Nguyễn Trinh Thi © Nguyễn Trinh Thi
Phan Thảo Nguyên © © Phan Thảo Nguyên Phan Thảo Nguyên © Phan Thảo Nguyên
Trương Công Tùng © © Trương Công Tùng Trương Công Tùng © Trương Công Tùng
Nguyễn Huy An Nguyễn Trinh Thi Phan Thảo Nguyên Trương Công Tùng
Võ Trần Châu © © Võ Trần Châu Võ Trần Châu © Võ Trần Châu
Nguyễn Phi Phi Oanh © © Nguyễn Phi Phi Oanh Nguyễn Phi Phi Oanh © Nguyễn Phi Phi Oanh
Lê Phi Long © © Lê Phi Long Lê Phi Long © Lê Phi Long
Lê Hoàng Bích Phượng © © Lê Hoàng Bích Phượng Lê Hoàng Bích Phượng © Lê Hoàng Bích Phượng
Võ Trần Châu Nguyễn Phi Phi Oanh Lê Phi Long Lê Hoàng Bích Phượng

Into Thin Air 3 - Lời mời đóng góp ý tưởng | Thông báo kết quả


Tầm nhìn

Manzi Exhibition Space
Tài trợ bởi Viện Goethe

Manzi Exhibition Space © © Google maps Manzi Exhibition Space © Google maps
Trong khuôn khổ hợp tác cùng Manzi Art Space và với hỗ trợ của Viện Goethe Hà Nội, Manzi Exhibition Space - một không gian mới để các nghệ sĩ Việt Nam tự do phát triển nghệ thuật đã được thành lập.
 
Không gian mới chỉ cách Manzi Art Space hai phút đi bộ. Đối với các nghệ sĩ và khán giả, đây sẽ là một địa điểm độc lập mới dành cho nghệ thuật.
 
Các sự kiện triển lãm, biểu diễn âm nhạc, trình diễn và thảo luận sẽ tạo ra một môi trường, mà ở đó những nỗ lực nghệ thuật mới được tận hưởng thời gian và không gian tự do, không bị giới hạn bởi những khái niệm định sẵn. Giống như một studio mở, Manzi Art Spacesẽ giúp nghệ thuật ở Hà Nội có thêm không gian để phát triển.
 
Viện Goethe hỗ trợ không gian nghệ thuật này và chương trình lưu trú cho đến hết tháng 12 năm 2021. Viện Goethe tôn trọng quyền tự chủ của những người giám tuyển sẽ phụ trách nội dung chương trình tại đây, cũng như khuyến khích các nghệ sĩ phát triển nghệ thuật của họ cho khán giả địa phương. Có thể thấy, những thử nghiệm và trải nghiệm như vậy là điều kiện tiên quyết để hợp tác quốc tế. Chúng tôi vui mừng khi có thể hợp tác cùng Manzi.
 
- Wilfried Eckstein, Viện trưởng Viện Goethe tại Việt Nam, 31.08.2019 -

Liên hệ

Manzi Exhibition Space
2 ngõ Hàng Bún, Ba Đình, Hà Nội
manzihanoi@gmail.com
www.manziart.space
Tel.: +84 24 37163397

Giờ làm việc:
9h - 19h hàng ngày

Nhà tài trợ