Tương lai của các thư viện

Loạt bài: Tương lai các thư viện © raumlaborberlin Thực hiện theo yêu cầu của các dự án văn hóa Berlin

Thư viện hướng dẫn chúng ta qua các dòng thông tin tương tự và kỹ thuật số, có thể là một nền tảng cho trao đổi, không gian cho các cuộc gặp gỡ hoặc giao lưu xã hội trong thành phố. Với sê-ri "Tương lai các thư viện", chúng tôi làm sáng tỏ những thách thức, xu hướng và các ví dụ thành công xung quanh vấn đề tương lai của thư viện.

Các tác giả

Leonard Novy là một nhà chính trị học, đồng giám đốc Viện Chính sách Truyền thông và Thông tin và là đồng chủ biên Blogs CARTA của nhiều tác giả.

Samira Lazarovic
là nhà báo và tác giả tự do. Bà làm việc cho ban biên tập Online của đài truyền hình n-tv.