Văn học thanh thiếu nhi đương thời
Từ chạy trốn, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và sự nghèo khổ

HAN Kinder lesen © GettyImages

Các chủ đề nhạy cảm trong tiểu thuyết dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên đương thời.

© "Allmende" No. 109/2021, mitteldeutscher verlag

Văn học dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên thường xuyên biến đổi, không chỉ tiếp nhận thêm các đề tài mới mà còn biến đổi và tiệm cận các cuộc tranh luận chính trị và xã hội đương thời mà không làm lu mờ các tiêu chí văn chương và thẩm mỹ. Văn học dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên rất đa dạng với gần 8.000 ấn phẩm mới hàng năm cũng là một phân khúc quan trọng trên thị trường sách và dẫn dắt những người đọc còn trẻ tuổi vào thế giới văn chương. Những sự phát triển và những sự biến đổi có thể dẫn tới sẽ được giới thiệu thông qua một số ví dụ chọn lọc trong văn chương dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên.[1] Những tác phẩm văn học thực tế được chọn lọc dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên ở đây có thể coi là phương tiện chẩn đoán thời gian vì chúng đề cập tới các cuộc tranh luận hiện thời, trong khuôn khổ việc thể hiện sự đa dạng về văn hoá, các sự kiện hiện tại như chiến tranh và trốn chạy, giới tính và tính không đồng nhất trong các hình ảnh gia đình và thời thơ ấu. Văn học tưởng tượng dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên không nhận được sự quan tâm. Nhưng nếu để ý tới các tác phẩm mới được ra mắt thì có thể dễ đưa ra luận điểm là đang có sự quay trở lại của tiểu thuyết hiện thực dành cho thiếu nhi và thanh thiếu niên. Và không chỉ như vậy: chỉ nhìn qua các tác phẩm mới xuất hiện trong vòng 5 năm vừa qua và các giải thưởng và đề cử đa dạng như cuốn sách của tháng của viện hàn lâm Đức dành cho văn chương thiếu nhi và thanh thiếu niên. Bảy cuốn sách xuất sắc nhất hay giải thưởng văn chương thanh thiếu niên Đức cho thấy văn học đương thời cho thiếu nhi và thanh thiếu niên mang tính phê phán xã hội, chính trị và dựa trên sự tương tác.

-------------------------------------------------
[1] Các thể loại không được xem xét là thơ trữ tình, nhạc kịch và văn học chuyên ngành để tránh vượt quá khuôn khổ.
Links liên quan đến chủ đề