Sống và làm việc tại Đức

Ở Đức có một số lượng đáng kể người nhập cư Việt Nam. Họ là những sinh viên, người đi đoàn tụ gia đình và nhập cư lao động lành nghề. Ví dụ đào tạo nghề điều dưỡng bệnh viện và điều dưỡng viên chăm sóc người già của Đức hiện đang là một triển vọng nghề nghiệp khá hấp dẫn đối với điều dưỡng viên Việt nam.

Pre-Integration © Jedrzej Kaminski/EyeEm via GettyImages

Chuẩn bị tốt cho cuộc sống ở Đức có nghĩa là bên cạnh sự chuẩn bị về mặt ngôn ngữ chúng ta cần được đào tạo cả về liên văn hóa. Goethe-Institut cung cấp những chương trình học để giúp bạn chuẩn bị, định hướng và thích nghi thành công ở Đức.

Các chương trình hỗ trợ của chúng tôi

Để hòa nhập thành công ở Đức

Liên hệ

  • Logo Co-funded by the European Union
  • Logo Pre-Integration and Transition Management