Sống và làm việc tại Đức

Franckepark_(C)_Reiner Freese Ảnh (cắt): © Reiner Freese
Ở Đức có một số lượng đáng kể người nhập cư Việt Nam. Họ là những sinh viên, người đi đoàn tụ gia đình và nhập cư lao động lành nghề. Ví dụ đào tạo nghề điều dưỡng bệnh viện và điều dưỡng viên chăm sóc người già của Đức hiện đang là một triển vọng nghề nghiệp khá hấp dẫn đối với điều dưỡng viên Việt nam. Chuẩn bị tốt cho cuộc sống ở Đức có nghĩa là bên cạnh sự chuẩn bị về mặt ngôn ngữ chúng ta cần được đào tạo cả về liên văn hóa. Viện Goethe cung cấp những chương trình học để giúp bạn chuẩn bị, định hướng và thích nghi thành công ở Đức.

Đồng tài trợ bởi

Kofinanziert von der Europäoschen Union