Xưởng Văn Hóa

Xưởng Văn Hoá 2020, một sáng kiến của Viện Goethe Hà Nội, cung cấp cho các nghệ sỹ một nền tảng để giới thiệu các ý tưởng và ý niệm mới tới công chúng dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đối với việc hợp tác cùng Đức và Châu Âu trong lĩnh vực nghệ thuật, dự án này tạo ra những sự thúc đẩy có giá trị, đặc biệt trong các lĩnh vực: trình diễn đa phương tiện, âm nhạc và múa.

Công chiếu trực tuyến


Các chương trình sắp tới

Các nghệ sỹ tham gia Xưởng Văn hóa


Thư viện hình ảnh


Kêu gọi tham gia chương trình