Dành cho các nhà làm phim tài liệu
Dự án sản xuất phim Tài liệu về Phát triển bền vững 2023-2024

Về dự án sản xuất phim tài liệu về Phát triển bền vững 2023-2024

Đây là sáng kiến ​​thường niên của Viện Goethe nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức xã hội (TCXH) tại Việt Nam và các nhà làm phim tài liệu độc lập để kể những câu chuyện về phát triển bền vững thông qua các thước phim tài liệu. Với kinh nghiệm và kỹ năng của mình, cùng với việc tận dụng các tư liệu do các TCXH cung cấp, các nhà làm phim được khuyến khích đóng góp vào việc thúc đẩy xã hội hướng tới các mục tiêu bền vững toàn cầu. Qua đó, dự án cũng hỗ trợ các nhà làm phim tài liệu Việt Nam tham gia vào các liên hoan phim quốc tế với những bộ phim tài liệu chất lượng của họ.

Trong năm 2023-2024, Viện Goethe sẽ hợp tác cùng 03 đối tác địa phương: GreenViet trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học; GreenHub trong lĩnh vực quản lý rác thải và Think Playgrounds trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững.

Dựa trên hướng tiếp cận liên ngành, dự án bao gồm:

  • Hoạt động sản xuất phim tài liệu về các chủ đề cụ thể dựa trên lĩnh vực hoạt dộng của các TCXH tham gia vào dự án.
  • Hội thảo chuyên đề dành cho các nhà làm phim và công chúng quan tâm về cách kể chuyện sáng tạo trong phim tài liệu và cách làm phim bền vững, với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế.
  • Hội thảo dành cho các nhà báo/phóng viên viết về các chủ đề bền vững trong mạng lưới các tổ chức xã hội đối tác.
  • Đối thoại và triển lãm những câu chuyện hậu trường.

Các chương trình

Các nhà làm phim

Giám khảo
Các chuyên giaCác đối tác

Links liên quan đến chủ đề