Cùng khối xã hội dân sự
Đồng sáng tạo

Là không gian dành cho những mối quan hệ hợp tác đối tác lâu dài, đa phương cùng có lợi, nơi mọi ý tưởng đều được tôn trọng. Viện Goethe thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã hội địa phương thực hiện các chương trình cộng đồng của họ, góp phần vào việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Các dự án


Internet và xã hội


Chúng tôi hỗ trợ…

Viện Goethe tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ đối tác với các tổ chức xã hội có cùng các mối quan tâm về phát triển. Chúng tôi cam kết thiết lập sự hợp tác lâu dài cho sự phát triển cộng đồng bền vững.

Thanh niên hành động

Khi thanh niên hành động sẽ kiến tạo những thay đổi ý nghĩa. Chúng tôi đóng góp nguồn lực tốt nhất có thể của mình nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho những sáng kiến của thanh niên phục vụ cho hành trình học tập của mỗi cá nhân cũng như sự phát triển của cộng đồng.Kho dữ liệu Nghệ thuật Việt Nam ViAA


Các đối tác

Auswärtiges Amt © © Auswärtiges Amt Auswärtiges Amt © Auswärtiges Amt

Logo Partner © © Goethe-Institut Hanoi Logo Partner

Liên hệ

Goethe-Institut ©    goethe logo
VIỆN GOETHE HÀ NỘI
56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
100000 Hà Nội, Việt Nam
Tel.: +84 24 32004494
kultur-hanoi@goethe.de
www.goethe.de/vietnam