Cùng khối xã hội dân sự
Đồng sáng tạo

Đây là không gian cho quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi, nơi mọi ý tưởng đều được tính đến. Chúng tôi thúc đẩy và tạo điều kiện cho các Tổ chức Xã hội Dân sự (CSO) địa phương thực hiện những mục đích tốt đẹp của họ, đóng góp vào những thành tựu của các Mục tiêu Phát triển Bền vững toàn cầu.

Dự án sản xuất phim tài liệu sinh thái
Internet và xã hội


Chúng tôi hỗ trợ…

Viện Goethe tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ đối tác với các tổ chức xã hội có cùng các mối quan tâm về phát triển. Chúng tôi cam kết thiết lập sự hợp tác lâu dài cho sự phát triển cộng đồng bền vững.

Thanh niên hành động

Khi thanh niên hành động sẽ kiến tạo những thay đổi ý nghĩa. Chúng tôi đóng góp nguồn lực tốt nhất có thể của mình nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho những sáng kiến của thanh niên phục vụ cho hành trình học tập của mỗi cá nhân cũng như sự phát triển của cộng đồng.Các đối tác

Auswärtiges Amt © Auswärtiges Amt
Logo Partner

Liên hệ

Goethe-Institut VIỆN GOETHE HÀ NỘI
56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
100000 Hà Nội, Việt Nam
Tel.: +84 24 32004494
kultur-hanoi@goethe.de
www.goethe.de/vietnam