Văn học tiếng Đức

Được dịch sang tiếng Việt

|

Chúng ta làm quen với các quốc gia và các nền văn hóa khác thông qua những trang sách. Tuy nhiên, cảm nhận về các quốc gia và nền văn hóa sẽ bị giới hạn ở ranh giới không gian ngôn ngữ của mỗi quốc gia và nên văn hóa đó nếu không có các bản dịch. Vì vậy, viện Goethe hỗ trợ công tác dịch thuật như một phương thức trao đổi văn hóa.

Cập nhật


Các cuốn sách

Tuyển tập các đầu sách đã dịch từ thể loại tiểu thuyết

Các nhà xuất bản

Tất cả các nhà xuất bản đã xuất bản các đầu sách được dịch từ tiếng Đức