Sân khấu
Happy@Home?

HAPPY@HOME ? © Viện Goethe Hà Nội

Những vở kịch ngắn từ một thế giới bị đại dịch và kĩ thuật số biến đổi.

Một dự án sân khấu hợp tác cùng Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam.

Dự án sân khấu

 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội

  Happy@Home ?

 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội

  Happy@Home ?

 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội

  Happy@Home ?

 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội

  Happy@Home ?

 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội

  Happy@Home ?

 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội

  Happy@Home ?

 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội

  Happy@Home ?

 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội

  Happy@Home ?

 • Happy@Home ? © Viện Goethe Hà Nội

  Happy@Home ?

Bốn nữ biên kịch – Bốn câu chuyện

Các nghệ sỹ tham gia dự án

Bá Anh
Bá Anh | © Bá Anh
Hoa Thúy
Hoa Thúy | © Hoa Thúy
Hoàng Trang
Hoàng Trang | © Hoàng Trang
Hương Thủy
Hương Thủy | © Hương Thủy
Huyền Trang
Huyền Trang | © Huyền Trang
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh | © Ngọc Ánh
Nguyệt Hằng
Nguyệt Hằng | © Nguyệt Hằng
Thanh Dương
Thanh Dương | © Thanh Dương
Thanh Tú
Thanh Tú | © Thanh Tú
Tú Oanh
Tú Oanh | © Tú Oanh
   

Các bài đoạt giải thưởng