Đào tạo nâng cao dành cho giáo viên tiếng Đức

Fortbildungswoche © Goethe-Institut Hanoi

Viện Goethe tạo điều kiện để các giáo viên tiếng Đức được đào tạo, nâng cao trình độ.

Hàng năm, viện Goethe mở lớp đào tạo căn bản kéo dài ba tháng về phương pháp giảng dạy cho chuyên ngành Tiếng Đức như một Ngoại ngữ. Lớp đào tạo này mở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc khóa đào tạo căn bản, viện Goethe tạo điều kiện cho các giáo viên trẻ Việt Nam tham gia một khóa đào tạo kéo dài một năm trong khuôn khổ chương trình „Deutsch Lehren Lernen“ để lấy chứng chỉ „Grünen Diplom“.