Cơ hội việc làm

Goethe-Institut Cơ hội việc làm Ảnh: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Tính đa dạng, sự tò mò và cởi mở là những đặc điểm của chúng tôi. Viện Goethe là một tổ chức văn hoá của Cộng hoà liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về văn hoá. Thông qua việc cung cấp thông tin về cuộc sống văn hoá, xã hội và chính trị, chúng tôi giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về nước Đức.

Tuyển dụng nhân sự

Goethe-Institut Hanoi sucht drei muttersprachliche DaF-Lehrkräfte

Das Goethe-Institut Hanoi sucht zum 26.11.2015 für einen Zeitraum von sechs Monaten (mit Verlängerungsoption) drei muttersprachliche, rundum erfahrene, auslandserprobte Lehrkräfte für den Bereich des studienvorbereitenden Deutschunterrichts.

Vacancy announcement for position of Junior Programme Officer for Triple Win project

The project is looking for a local qualified candidate to fill the following position: Junior Programme Officer “Triple Win”
Duty station: Hanoi  
Duration: 15.12.2020 to 30.12.2021 with possible extension