Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Geschäftsleute mit Puzzle© Viện Goethe

Tại Hà Nội
Cơ hội việc làm và thực tập

Tính đa dạng, sự tò mò và cởi mở là những đặc điểm của chúng tôi. Viện Goethe là một tổ chức văn hoá của Cộng hoà liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về văn hoá. Thông qua việc cung cấp thông tin về cuộc sống văn hoá, xã hội và chính trị, chúng tôi giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về nước Đức.


Các chương trình cho bạn

HAN Deutschlehrkräftequalifizierung 22-23 Foto (Ausschnitt): © Goethe-Institut Hanoi

2022/2023
internes Qualifizierungsprogramm für Deutschlehrkräfte

Das Goethe-Institut Vietnam sucht Kandidat*innen für das interne Qualifizierungsprogramm für Deutschlehrkräfte 2022/2023 am Goethe-Institut Hanoi.

Thực tập tại Viện Goethe Hà Nội

Chú ý:
Hiện tại chúng tôi đã dừng nhận đăng ký thực tập tại phòng Văn hóa. Cổng đăng ký cho vị trí thực tập tại phòng Văn hóa cho tháng 3 năm 2023 sẽ được chúng tôi mở lại vào đầu tháng 2 năm 2023.