Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)
Geschäftsleute mit Puzzle© Goethe-Institut

Tại Hà Nội
Cơ hội việc làm và thực tập

Tính đa dạng, sự tò mò và cởi mở là những đặc điểm của chúng tôi. Goethe-Institut là một tổ chức văn hoá của Cộng hoà liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về văn hoá. Thông qua việc cung cấp thông tin về cuộc sống văn hoá, xã hội và chính trị, chúng tôi giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về nước Đức.

Thực tập tại Goethe-Institut Hà Nội

Do sự thay đổi chiến lược trong bộ phận văn hóa, chúng tôi hiện không nhận đơn xin thực tập. Cổng đăng ký vị trí thực tập sẽ được mở lại trong thời gian sớm nhất.