Truy cập nhanh:

Chuyển đến nội dung chính (Alt1) Chuyển đến mục định hướng chính (Alt2)

Viện Goethe Hà Nội
Cán bộ nhân viên

Bạn có thể trực tiếp liên hệ với các cán bộ ở Viện Goethe Hà Nội để giải quyết những công việc cụ thể.

Chúng tôi rất vui lòng phục vụ bạn.


Ban Giám đốc

Oliver Brandt © Viện Goethe Hà Nội

Oliver Brandt

Viện trưởng
Tel.: +84 24 32004494
Oliver.Brandt@goethe.de

Steffen Kaupp © Viện Goethe Hà Nội

Steffen Kaupp

Viện phó
Trưởng phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 24 32004494
Steffen.Kaupp@goethe.de


Phòng Chương trình Văn hóa

Oliver Brandt © Viện Goethe Hà Nội

Oliver Brandt

Viện trưởng
Tel.: +84 24 32004494
Oliver.Brandt@goethe.de

Võ Trà My © Viện Goethe Hà Nội

Võ Trà My

Điều phối chương trình văn hóa và giáo dục
Tel.: +84 24 32004494
TraMy.Vo@goethe.de

Lê Thị Loan © Viện Goethe Hà Nội

Lê Thị Loan

Điều phối Chương trình Văn hóa-Xã hội
Tel.: +84 24 32004494
ThiLoan.Le@goethe.de

Phạm Đức Minh © Viện Goethe Hà Nội

Phạm Đức Minh

Điều phối chương trình văn hóa
Tel.: +84 24 32004494
DucMinh.Pham@goethe.de


Thư viện

Trần Việt Phương © Viện Goethe Hà Nội

Trần Việt Phương

Quản lý thư viện
Quản lý trang web
Tel.: +84 24 32004494
VietPhuong.Tran@goethe.de

Nguyễn Tiến Vinh © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Tiến Vinh

Dịch vụ bạn đọc
Tel.: +84 24 32004494
TienVinh.Nguyen@goethe.de


Phòng Ngôn ngữ

Steffen Kaupp © Viện Goethe Hà Nội

Steffen Kaupp

Viện phó
Trưởng phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 24 32004494
Steffen.Kaupp@goethe.de

Lê Thị Phương Hoa © Viện Goethe Hà Nội

Lê Thị Phương Hoa

Trưởng bộ phận tổ chức khóa học
Tel.: +84 24 32004494
PhuongHoa.Le@goethe.de

Vũ Minh Trang © Viện Goethe Hà Nội

Vũ Minh Trang

Cán bộ phụ trách tổ chức thi
Tel.: +84 24 32004494
MinhTrang.Vu@goethe.de

Nguyễn Phương Mạn Ngọc 1500 © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Phương Mạn Ngọc

Giáo viên, Giám sát kỹ thuật giảng dạy
Phối hợp đào tạo chuyên sâu
Tel.: +84 24 32004494
PhuongManNgoc.Nguyen.extern@goethe.de

Nguyễn Thanh Hương © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Thanh Hương

Trưởng dự án tiền hội nhập/ AMIF
Tel.: +84 24 32004494
ThanhHuong.Nguyen2@goethe.de

Matthias Schneider

Matthias Schneider

Trưởng dự án Cầu nối đại học và PASCH
Tel.: +84 24 32004494
Matthias.Schneider@goethe.de

Nguyễn Phương Trang © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Thị Phương Trang

Nhân viên dự án Cầu nối Đại học và PASCH
Tel.: +84 24 32004494
Phuong.Trang.Nguyen.Thi@goethe.de

Nguyen Thanh Ha © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Thanh Hà

Điều phối marketing và truyền thông
Tel.: +84 24 32004494
ThanhHa.Nguyen@goethe.de

Nguyễn Lan Hương © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Lan Hương

Nhân viên phụ trách nhân sự
Tel.: +84 24 32004494
LanHuong.Nguyen@goethe.de

Nguyễn Hồng Hạnh © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Hồng Hạnh

Nhân viên phụ trách đăng kí học và thi
Tel.: +84 24 32004494
HongHanh.Nguyen@goethe.de

Nguyễn Thị Trang © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Thị Trang

Nhân viên phụ trách đăng kí học và thi
Tel.: +84 24 32004494
ThiTrang.Nguyen@goethe.de

Ngô Thị Toàn © Viện Goethe Hà Nội

Ngô Thị Toàn

Nhân viên bộ phận tổ chức thi
Tel.: +84 24 32004494
Toan.Ngo.Thi@goethe.de

Lê Bích Hà © Viện Goethe Hà Nội

Lê Thị Bích Hà

Nhân viên bộ phận tổ chức thi
Tel.: +84 24 32004494
BichHa.Le@goethe.de

Hoàng Thùy Trang © Viện Goethe Hà Nội

Hoàng Thùy Trang

Nhân viên Tư vấn khóa học và kì thi
Tel.: +84 24 32004494
Thuy.Trang.Hoang@goethe.de

Dao Ngoc Phuong Linh © Viện Goethe Hà Nội

Đào Ngọc Phương Linh

Điều phối viên dự án cho các dự án lao động chuyên nghiệp
Tel.: +84 24 32004494
NgocPhuongLinh.Dao@goethe.de

Pham Thuy Linh © Viện Goethe Hà Nội

Phạm Thùy Linh

Trợ lý dự án cho các dự án lao động chuyên nghiệp
Tel.: +84 24 32004494
ThuyLinh.Pham@goethe.de

Trần Huy Hoàng © Viện Goethe Hà Nội

Trần Huy Hoàng

Giáo viên, đào tạo giáo viên khu vực và điều phối viên DLL
Phối hợp đào tạo chuyên sâu
Tel.: +84 24 32004494
HuyHoang.Tran@goethe.de


Phòng Hành chính

Nguyễn Quốc Thịnh © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Quốc Thịnh

Trưởng phòng Hành chính
Tel.: +84 24 32004494
QuocThinh.Nguyen@goethe.de

Nguyễn Thanh Hương © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Thanh Hương

Kế toán
Tel.: +84 24 32004494
ThanhHuong.Nguyen@goethe.de

Nguyễn Thùy Linh © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Thùy Linh

Thủ quỹ
Tel.: +84 24 32004494
ThuyLinh.Nguyen@goethe.de

Nguyễn Thị Hương © Goethe-Institut Hanoi

Nguyễn Thị Hương

Kế toán
Tel.: +84 24 32004494
Huong.Nguyen@goethe.de

Chau Xuan Nhi © Viện Goethe Hà Nội

Châu Xuân Nhi

Nhân viên chuyên trách phòng Hành chính
Tel.: +84 24 32004494
Thi.Xuan.Nhi.Chau@goethe.de

Trần Thanh Tùng © Viện Goethe Hà Nội

Tran Thanh Tung

Quản lý kỹ thuật
Tel.: +84 24 32004494
ThanhTung.Tran@goethe.de

Phạm Anh Đức © Viện Goethe Hà Nội

Phạm Anh Đức

Phụ trách IT
Tel.: +84 24 32004494
AnhDuc.Pham@goethe.de

Phạm Thanh Sơn © Viện Goethe Hà Nội

Phạm Thanh Sơn

Kỹ thuật IT
Tel.: +84 24 32004494
ThanhSon.Pham@goethe.de

Nguyễn Hải Đăng © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Hải Đăng

Lái xe
Tel.: +84 24 32004494
HaiDang.Nguyen@goethe.de


Đội ngũ giáo viên

Bùi Minh Tâm Bùi Minh Tâm | © Viện Goethe Hà Nội Bùi Thái Anh Bùi Thái Anh | © Viện Goethe Hà Nội Bùi Việt Chung Bùi Việt Chung | © Viện Goethe Hà Nội Chu Quỳnh Trang Chu Quỳnh Trang | © Viện Goethe Hà Nội
Đỗ Thanh Thủy Đỗ Thanh Thủy | © Viện Goethe Hà Nội Nguyen Thi Thu Trang Nguyễn Thị Thu Trang | © Viện Goethe Hà Nội Lưu Kim Chi Lưu Kim Chi | © Viện Goethe Hà Nội Irina Myschkowaja Irina Myschkowaja | © Viện Goethe Hà Nội
Ngô Vân Anh Ngô Vân Anh | © Viện Goethe Hà Nội Trần Ngọc Anh Trần Ngọc Anh | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Thu Trang Nguyễn Thu Trang | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Bảo Ngọc Nguyễn Bảo Ngọc | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngọc Nguyễn Hồng Ngọc | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Thị Mai Phương Nguyễn Thị Mai Phương | © Viện Goethe Hà Nội Larisa Siegner Larisa Siegner | © Viện Goethe Hà Nội Phạm Thị Hiền Phạm Thị Hiền | © Viện Goethe Hà Nội
Phan Diễm Ngọc My Phan Diễm Ngọc My | © Viện Goethe Hà Nội Eva Schwark Eva Schwark | © Viện Goethe Hà Nội Trần Thị Thanh Trần Thị Thanh | © Viện Goethe Hà Nội Trần Thùy Linh Trần Thùy Linh | © Viện Goethe Hà Nội
Vũ Thu Phương Vũ Thu Phương | © Viện Goethe Hà Nội Hoàng Tuyết Nhung Hoàng Tuyết Nhung | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thu Hà | © Viện Goethe Hà Nội Đặng Vân Anh Đặng Vân Anh | © Viện Goethe Hà Nội
Đinh Diệu Thúy Đinh Diệu Thúy | © Viện Goethe Hà Nội Đỗ Thị Hương Giang Đỗ Thị Hương Giang | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Thu Hường Nguyễn Thu Hường | © Viện Goethe Hà Nội Lại Thùy Linh Lại Thùy Linh | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Huyền Tâm Nguyễn Huyền Tâm | © Viện Goethe Hà Nội Trịnh Thị Châu Trịnh Thị Châu | © Viện Goethe Hà Nội Nguyen Thuy Duong Nguyễn Thùy Dương | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Lan Phương Nguyễn Lan Phương | © Viện Goethe Hà Nội
Phạm Tú Châu Phạm Tú Châu | © Viện Goethe Hà Nội Trần Huyền Trang Trần Huyền Trang | © Viện Goethe Hà Nội Nguyen Thi Nhu Y Nguyễn Thị Như Ý | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Trang Nhung Nguyễn Trang Nhung | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyen Thanh Tung Nguyễn Thanh Tùng | © Viện Goethe Hà Nội Ta Thi Tra My Tạ Thị Trà My | © Viện Goethe Hà Nội Vũ Nguyễn Bích Ngọc Vũ Nguyễn Bích Ngọc | © Viện Goethe Hà Nội Vu Thuy Hang Vũ Thúy Hằng | © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Mai Hương Nguyễn Mai Hương | © Viện Goethe Hà Nội Nguyen Thi Nhu Y Nguyễn Thị Như Ý | © Viện Goethe Hà Nội Nguyen Thi Thu Trang Nguyễn Thị Thu Trang | © Viện Goethe Hà Nội Vuong Hong Nhat Vương Hồng Nhật | © Viện Goethe Hà Nội


Nhân viên tòa nhà

Bùi Khánh Tân Bùi Khánh Tân | © Viện Goethe Hà Nội Đỗ Thanh Sơn Đỗ Thanh Sơn | © Viện Goethe Hà Nội Dương Hồng Điệp Dương Hồng Điệp | © Viện Goethe Hà Nội Lê Anh Tuấn Lê Anh Tuấn | © Viện Goethe Hà Nội
Lê Mai Hương Lê Mai Hương | © Viện Goethe Hà Nội Lê Việt Hùng Lê Việt Hùng | © Viện Goethe Hà Nội Mai Thị Nguyệt Mai Thị Nguyệt | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Huy Công Nguyễn Huy Công | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyen Manh Cuong Wächter Nguyễn Mạnh Cường | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Mạnh Hải | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Mạnh Tiến Nguyễn Mạnh Tiến | © Viện Goethe Hà Nội Vũ Văn Quang Vũ Văn Quang | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Ngọc Oanh Nguyễn Ngọc Oanh | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng Nguyễn Quốc Hùng | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Thế Huyện Nguyễn Thế Huyện | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Thị Sáng Nguyễn Thị Sáng | © Viện Goethe Hà Nội Phan Thanh Tùng Phan Thanh Tùng | © Viện Goethe Hà Nội