Liên hệ và giờ làm việc

Giờ làm việc chung của viện Goethe
Thứ Hai - Thứ Sáu 09h00 - 12h00 và
13h30 - 17h00
Giờ làm việc phòng đăng ký học
Dành cho tư vấn về các khóa học và nhận chứng chỉ tiếng Đức
Thứ Hai - thứ Tư 8h30  - 18h30
(không nghỉ trưa)
Thứ Năm - thứ Sáu  8h30  - 17h30
(không nghỉ trưa)
Giờ thực hiện các thủ tục thanh toán
Thứ Hai - thứ Sáu 8h30 - 12h và
13h - 16h
Giờ mở cửa thư viện (Cả ngày, không nghỉ trưa)
Thứ Hai đến thứ Sáu 9h - 20h30
(Không làm thẻ sau 17h)
Thứ Bảy 9h - 17h

Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với từng cán bộ để sắp xếp cuộc hẹn.

Địa điểm


Đi bằng ô tô:
Viện Goethe Hà Nội nằm ở gần Văn Miếu, một trong những địa điểm lịch sử nổi tiếng nhất ở Trung tâm thành phố. Từ sân bay Nội Bài, bạn cần khoảng 40 - 50 phút. Viện Goethe Hà Nội có bãi đỗ xe gắn máy dành cho học viên.