Liên hệ và giờ làm việc

Giờ làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu | 09h00 - 12h00 và 13h30 - 17h00

Giờ mở cửa thư viện (từ 01.04.2019)
Thứ Hai - thứ Tư - thứ Sáu | 9h - 20h30 (không nghỉ trưa)
Thứ Ba - thứ Năm - thứ Bảy | 9h - 17h (không nghỉ trưa)

Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với từng cán bộ để sắp xếp cuộc hẹn.

Địa điểm


Đi bằng ô tô:
Viện Goethe Hà Nội nằm ở gần Văn Miếu, một trong những địa điểm lịch sử nổi tiếng nhất ở Trung tâm thành phố. Từ sân bay Nội Bài, bạn cần khoảng 40 - 50 phút. Viện Goethe Hà Nội có bãi đỗ xe gắn máy dành cho học viên.