Lịch hẹn và đăng ký

Goethe-Institut Các kỳ thi tiếng Đức Ảnh: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Từ ngày 20.10.2021, Viện Goethe TP.HCM sẽ tổ chức thi trở lại. Tất cả những thí sinh đã đăng ký thi sẽ được liên hệ và có một cuộc hẹn mới trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi yêu cầu tất cả những người tham gia cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng tiêm chủng. Để có thể đảm bảo an toàn cho mọi người, các quy định của 5K sẽ tiếp tục được tuân thủ nghiêm ngặt.

Từ ngày 20.10.2021, các thí sinh có thể đăng ký cho các kỳ thi từ tháng 11.2021.

Đăng ký thi tại TP. Hồ Chí Minh

Khi đến tìm hiểu về các kỳ thi của chúng tôi tại Phòng ngôn ngữ, Quý vị cũng có thể đăng ký thi.
Khi đăng ký thi, Quý vị cần mang theo hộ chiếu còn hiệu lực.
Quý vị đăng ký và hoàn thành thủ tục thanh toán tại Phòng Ngôn ngữ trong giờ hành chính bằng tiền mặt.
Lệ phí thi thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng (VNĐ).
Hạn cuối đăng ký một kỳ thi là 10 làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và Viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.
 
Quý vị đăng ký tại:  ĐĂNG KÝ THI ONLINE

Lệ phí thi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản tới tài khoản của viện Goethe TP. Hồ Chí Minh.
Mọi chi phí chuyển khoản do người đăng ký thi chịu trách nhiệm chi trả.
Hạn cuối đăng ký online một kỳ thi là 10 ngày làm việc trước khi kỳ thi đó diễn ra và viện có thể ngừng nhận đăng ký trước thời hạn trên khi đã nhận đủ số lượng thí sinh đề ra.
Hạn chuyển khoản là 48 giờ kể từ thời điểm Quý vị nhận được email xác nhận của viện Goethe TP. Hồ Chí Minh. Sau thời hạn trên, mã đăng ký của Quý vị sẽ không còn hiệu lực.
Trong vòng 1-2 ngày làm việc sau khi việc chuyển khoản hoàn tất, Quý vị sẽ nhận được xác nhận đã đăng ký thi thành công qua E-Mail.
 

Tổng quan về các kỳ thi năm 2021 tại Tp.HCM

LỆ PHÍ THI:
 • VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)
 • VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi Ngày nhận bằng
14.10. 30.09. 04.11.
11.11. 28.10. 24.11.
13.12. 29.11. 27.12.
LỆ PHÍ THI:
 • VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)
 • VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi Ngày nhận bằng
13.01. 23.12.2020 22.01.
23.02. 26.01. 08.03.
10.03. 24.02. 23.03.
15.04. 01.04. 29.04.
07.05. 20.04. 20.05.
03.06. 20.05. 16.06.
08.07. 24.06. 19.07.
11.08. 28.07. 24.07.
23.09. 09.09. 05.10.
25.10. 11.10. 05.11.
29.11. 15.11. 10.11.
15.12. 01.12. 29.12.
LỆ PHÍ THI:
 • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
LỊCH THI
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi Ngày nhận bằng
01./02.11. 18.10. 25.11.
LỆ PHÍ THI:
Học viên viện Goethe:
 • 3.000.000 VND / 4 kỹ năng
 •    800.000 VND / 1 kỹ năng
Thí sinh tự do:
 • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
LỊCH THI
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi Ngày nhận bằng
08./09.11. 25.10. 02.12.
22./23.11. 08.11. 16.12.
06./07.12. 22.11. 30.12.
20./21.12. 06.12. 15.01.2022
27.-29.12. 10.12.
LỆ PHÍ THI:
Học viên viện Goethe:
 • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
Thí sinh tự do:
 • 4.000.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.200.000 VND / 1 kỹ năng
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi Ngày nhận bằng
17./18.05. 29.04. 10.06.
14./15.06. 31.05. 08.07.
16.06.
(Sprechen)
31.05. 08.07.
26./27.07. 12.07. 17.08.
23./24.08. 09.08. 17.09.
27./28.09. 13.09. 21.10.
11./12.10. 27.09. 04.11.
15./16.11. 01.11. 06.12.
01./02.12. 24.11. 27.12.
LỆ PHÍ THI:
 • Học viên viện Goethe: 3.800.000 VND
 • Thí sinh tự do: 4.300.000 VND
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi Ngày nhận bằng
28./26.06. 14.06. 30.07.
13./14.09. 26.08. 15.10.

Tổng quan về các kỳ thi năm 2022 tại Tp.HCM

LỆ PHÍ THI:
 • VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)
 • VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi
10.01. 23.12.2021
18.02. 07.02.
10.03 23.02.
07.04. 24.03.
05.05. 19.04.
02.06. 19.05.
07.07. 23.06.
04.08. 21.07.
15.09. 30.08.
20.10. 06.10.
14.11. 31.10.
01.12. 17.11.
LỆ PHÍ THI:
 • VND 2.000.000,- (Học viên viện Goethe)
 • VND 2.500.000,- (Thí sinh tự do)
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi
12.01. 27.12.2021
10.02. 13.01
24.03. 10.03.
21.04. 07.04.
19.05. 06.05.
16.06. 02.06.
21.07. 07.07.
18.08. 04.08.
29.09. 15.09.
04.10. 19.09.
16.11. 02.11.
28.12. 13.12.
LỆ PHÍ THI:
 • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi
21./22.03. 08.03.
29./30.08. 18.08.
LỆ PHÍ THI:
Học viên viện Goethe:
 • 3.000.000 VND / 4 kỹ năng
 •    800.000 VND / 1 kỹ năng
Thí sinh tự do:
 • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
LỊCH THI
NGÀY THI hạn cuối đăng kí thi trực tiếp
04.- 06.01. 15.12.2021
14.- 16.02. 16.01.
28.02. - 02.03. 15.01
14.- 16.03. 02.03.
28.- 30.03. 14.03.
12.- 14. 04. 29.03.
25.- 27.04. 11.04.
09.- 11.05. 22.04.
23.- 25.05. 09.05.
06.- 08.06. 23.05.
20.- 22.06. 06.06.
11.- 13.07. 27.06.
25.- 27.07. 11.07.
08.- 10.08. 25.07.
22.- 24.08. 08.08.
05.- 07.09. 18.08.
19.- 21.09. 05.09.
10.- 12.10. 23.09.
24.- 26.10. 10.10.
07.- 09.11. 24.10.
21.- 23.11. 07.11.
05.- 07.12. 21.11.
19.- 21.12. 05.12.
LỆ PHÍ THI:
Học viên viện Goethe:
 • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
Thí sinh tự do:
 • 4.000.000 VND / 4 kỹ năng
 • 1.200.000 VND / 1 kỹ năng
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi
17./18.01. 03.01.
21./22.02. 07.02.
07./08.03. 22.02.
04./05.04. 21.03.
16./17.05. 21.03.
13./14.06. 30.05.
04./05.07. 20.06.
01./.02.08. 18.07.
26./27.09. 12.09.
05./06.10. 20.09.
01./02.11. 17.10.
15./16.12. 01.12.
LỆ PHÍ THI:
 • VND 3.800.000,- (Học viên viện Goethe)
 • VND 4.300.000,- (Thí sinh tự do)
LỊCH THI:
Ngày thi Hạn cuối đăng ký thi
12./13.09. 25.08.

Các qui định thi cơ bản cần biết

Các bạn vui lòng đọc kỹ các qui định thi tại Viện Goethe Tp. Hồ Chí Minh.
Lưu ý: Vì lý do chung tay bảo vệ môi trường, Viện Goethe sẽ cung cấp nước uống nhưng sẽ không cung cấp ly giấy. Các thí sinh nên mang theo chai đựng nước.

Thí sinh hãy có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm thi vào ngày thi. Chú ý: nếu đến muộn thí sinh có thể không được dự thi đồng thời không được hoàn lại lệ phí thi.
 • Vào ngày thi, thí sinh cần trình hộ chiếu còn hiệu lực và giấy xác nhận đăng kí thi.
 • Trường hợp hộ chiếu đang được sử dụng để xin visa, thí sinh phải nộp một bản phô-tô hộ chiếu có công chứng, chứng minh nhân dân và giấy xác nhận lịch hẹn của Đại sứ quán/ lãnh sự quán.
 • Trong trường hợp mới bị mất hộ chiếu, thí sinh được phép xuất trình chứng minh thư nhân dân như giấy tờ thay thế tạm thời. Tuy nhiên, thí sinh chỉ có thể nhận bằng khi xuất trình hộ chiếu được cấp lại mới.
 • Trong trường hợp không trình được giấy xác nhận đăng kí thi, thí sinh sẽ không được phép vào phòng thi mặc dù có tên trong danh sách dự thi đồng thời không được hoàn lại lệ phí thi.
 • Các loại tài liệu như từ điển, sách ngữ pháp, các loại giấy nháp đã chuẩn bị trước hay các dạng tài liệu tương tự khác cũng như các thiết bị hỗ trợ điện tử như điện thoại di động, điện thoại thông minh, máy tính bảng hay các thiết bị tương tự khác có khả năng lưu trữ, thu phát thông tin không được sử dụng trong phòng thi.
 • Điện thoại phải tắt nguồn hoàn toàn và được nộp cho giám thi coi thi. Các thiết bị này sẽ được trao trả khi kỳ thi kết thúc.
 • Tất cả các tài liệu thi sẽ được giám thị thu lại khi kết thúc giờ thi. Thí sinh không được ghi chép lại bài thi, đáp án và không được phép mang ra khỏi phòng thi. Giám thị sẽ theo dõi và quản lý nghiêm ngặt vấn đề này.
 • Nếu bị phát hiện thì kết quả thi sẽ không được công nhận và sẽ bị truất quyền dự thi từ 6 tháng đến 1 năm.
 • Các thông tin bắt buộc như họ tên, ngày tháng năm sinh, mã số thí sinh cần phải được điền đầy đủ vào phía trên tờ bài làm trước khi giờ thi bắt đầu. Nếu thiếu những thông tin này, bài thi sẽ không được chấm.
 • Tất cả đáp án phải được chuyển vào tờ bài làm. Chỉ những câu trả lời ghi trên tờ bài làm này mới được tính điểm.
 • Thí sinh chỉ sử dụng bút viết được phát bởi giám thị coi thi. 
 • Trong giờ thi viết, thí sinh không được trao đổi với nhau và giám thị không trả lời các câu hỏi.
 • Sau khi phần thi bắt đầu chỉ trong những trường hợp đặc biệt ngoại lệ, thí sinh mới được phép ra ngoài đi vệ sinh, nhưng phải có sự giám sát của giám thị coi thi.
 • Những thí sinh gây rối trong kỳ thi, sử dụng tài liệu cấm, chép bài, nhắc bài hay không tuân theo hướng dẫn của giám thị đều bị truất quyền dự thi từ 6 tháng đến 1 năm. Toàn bộ các kỹ năng khác của kỳ thi sẽ bị đánh trượt.
 • Trường hợp thí sinh cung cấp sai lệch thông tin nhân thân hoặc cố tình giả mạo thông tin nhân thân của mình mà bị phát hiện, thí sinh đó và toàn bộ những cá nhân liên quan tới việc giả mạo thông tin nhân thân sẽ bị truất quyền thi đến 1 năm.
 • Viện Goethe sẽ cân nhắc từng trường hợp cụ thể để ra quyết định cấm thi đối với các cá nhân liên quan tới việc giả mạo nhân thân trong vòng 6 tháng đến 1 năm trong các kỳ thi tại viện.